Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

103. rocznica odzyskania Niepodległości

2021-11-11

103. rocznica odzyskania Niepodległości

Rocznica odzyskania Niepodległości jest świętem wszystkich Polaków. Jednocześnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości powinniśmy nie tylko wspominać rocznicę odrodzenia Niepodległej Polski w roku 1918, ale także podkreślać że niepodległość i suwerenność Ojczyzny oraz patriotyzm to wartości najwyższe, które powinny łączyć Polaków. Tak, jak ich łączył w 1918.

Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując jedynie Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym” – podkreślał wówczas Józef Piłsudski, który 11 listopada 1918 przejmował komendę nad wojskiem. Zaś jego największy konkurent polityczny Roman Dmowski przypominał „Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie (…) obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski, jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno”.

Politycznie tych dwóch wielkich Polaków dzieliło wszystko, jednocześnie jednak zawsze łączył ich patriotyzm. Ten sam patriotyzm, który był niezbędny do odzyskania Niepodległości w roku 1918 i w równym stopniu potrzebny jest dzisiaj. Cały czas mamy bowiem obowiązki polskie i powinniśmy wystrzegać się tych, którzy co służą obcym – państwom, kapitałom, interesom…

„Nie chcemy mieszać się do życia wewnętrznego któregokolwiek z naszych sąsiadów, lecz pozwolić nie możemy, by pod jakimkolwiek bądź pozorem, chociażby pod pozorem rzekomego dobrodziejstwa, naruszano nasze prawo do samodzielnego życia. (...) Nie oddamy ani piędzi ziemi polskiej, nie pozwolimy, by uszczuplano nasze granice, do których mamy prawo” – mówił Józef Piłsudski. Ta ocena Naczelnika Państwa była aktualna, niestety, nie tylko jesienią 1918 lecz także w następnych latach. Dążenia do likwidacji, czy choćby pomniejszenia znaczenia Polski, były i mają miejsce nadal.

Jednocześnie nie wolno zapominać, że odzyskanie Niepodległości było możliwe dzięki trwaniu przy wartościach Bóg – Honor – Ojczyzna, które zostały wypisane nie tylko na narodowych sztandarach, ale przed wszystkim znalazły się w sercach kolejnych pokoleń Polaków.

Niech żyje Niepodległa Polska!

(rd)