Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

2011.03.10 komunikat nr 6/2011

2011-03-10

Spotkanie wszystkich organizacji związkowych – poza Sierpniem 80, który zajęty uprawianiem polityki zbojkotował rzeczywistą walkę o podwyżkę płac – doprowadziło w środę (9 marca) do wystosowania przez związku zawodowe wspólnego pisma do dyrekcji. Odrzucono w nim propozycje płacowe przedstawione jako „ostateczne” dzień wcześniej przez szefostwo FAP, przypominając, że pracownicy oczekują sprawiedliwego wzrostu wynagrodzeń, uwzględniającego zarówno ich wysiłek i zaangażowanie, jak i rekompensującego brak podwyżek w 2009 oraz zaniżenie premii efektywnościowej i nagrody rocznej, a także świątecznej w 2010.

Jednocześnie NSZZ Solidarność wystąpił dzisiaj do dyrekcji FAP, w trybie sporu zbiorowego, z żądaniami:

1)     podwyższenia od dnia 1 marca 2011r. miesięcznego wynagrodzenia za nominalny czas pracy każdemu pracownikowi Fiat Auto Poland S.A. o kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) brutto, z wyrównaniem od 1 stycznia 2011

2)     niezwłocznego ustalenia i uzgodnienia ze związkami zawodowymi planów urlopów na 2011, co jest obowiązkiem wynikającym z art. 614 ust. 2 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla pracowników FAP SA; obowiązujący termin ustalenia planu urlopów na 2011 upłynął 31 grudnia 2010 r., a jego przekroczenie nastąpiło bez uzasadnionej zwłoki, co stanowi naruszenie obowiązującego prawa pracy.

Natomiast realizacji pozostałych żądań – m.in. wzrostu tabeli MPG, ustalenia wysokości premii efektywnościowej i zmiany wzoru jej naliczania – domagamy się w trybie wezwania stron układu zbiorowego (ZUZP). Wynika to z obowiązującego prawa, które ogranicza możliwość prowadzenia sporu zbiorowego w kwestiach regulowanych przez ZUZP i wymagających zmiany jego zapisów. Słowem tam, gdzie można wchodzimy w spór zbiorowy, a gdy trzeba zmienić treść ZUZP lub będących jego integralną częścią załączników, z konieczności, wybieramy drogę wezwania do negocjacji.

Prawo pracy jest poważnym argumentem w rękach związków zawodowych i pracowników, ale pod warunkiem jego poszanowania. Łamiąc go, dobrowolnie rezygnuje się z ochrony jego przepisów. Dotyczy to każdego i warto o tym pamiętać, gdyż skutki naruszania prawa zazwyczaj są fatalne.

Podczas ostatnich rozmów z dyrekcją (7-8 marca) podtrzymaliśmy swoje żądania płacowe, zwracaliśmy uwagę, że FAP ma pieniądze na ich realizację. Na chwilę obecną dyrekcja odkryła, że posiada środki w kwocie  430zł , które bezwzględnie Solidarność zażądała włączenia do stawki Minimalnych Płac Gwarantowanych. Oczywiście różnimy się od propozycji dyrekcji sposobem ich przyznania.

Dyrekcja  obok proponowanych 130 zł średniej podwyżki zbiorowej proponuje ponownie dodatkowy dodatek za włoskie soboty w kwocie 50zł x 4 soboty jest to kwota 200zł miesięcznie, których na dzień dzisiejszy nie ma, więc są to pieniądze wirtualne  (jak większość pamięta Solidarność domagała się już w 2008 roku zwiększenia MPG o tę kwotę i nadal się tego domaga  ), ponadto dyrekcja proponuje 60zł jako premię produkcyjno-jakościową, która ma się pojawić od 1 czerwca oraz pieniądze przeznaczone na „uśrednianie” premii efektywnościowej w zwiększonej  kwocie o  500zł .

Twardo domagamy się również poszanowania wcześniejszych porozumień płacowych i podniesienia stawek MPG o całe wynegocjowane wówczas kwoty. Dyrekcja chciałaby ich część przenieść do indywidualnych supreminimów i tym samym zaniżyć stawki na najniższych, produkcyjnych poziomach tabeli o jakieś 200 zł miesięcznie. To prosta droga do zastępowania naszych pracowników agencyjnymi, którym prawo nakazuje zapłacić tyle ile wynika z tabeli wynagrodzeń, ale już nie superminimum.

Dyrekcja na ostatnim spotkaniu poinformowała również , że rozważy możliwość zatrudnienia części pracowników z czasu określonego na czas nieokreślony ( tutaj przypomnę Solidarność na początku lutego złożyła protest do dyrekcji w sprawie zamiaru przeniesienia pracowników do agencji pracy tymczasowej i zawnioskowała o zatrudnianie ich na czas nieokreślony przez Fiat Auto Poland składając przy tym stosowne uzasadnienie ).

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że pewność wypłaty i zatrudnienia daje tylko wysoka zasadnicza stawka MPG oraz umowa na czas nieokreślony. Każdy to odczuł we własnej kieszeni, gdy zabrakło „pompowanych finansowo” włoskich sobót. Niestety dyrekcja przy wsparciu niektórych organizacji związkowych w ostatnich latach wprowadziła system płac, sprowadzający się do tego, że pracownicy od poniedziałku do piątku pracowali na zyski Fiata, a w sobotę na utrzymanie swoich rodzin. Solidarność od lat walczy o to, by sprawiedliwie wynagradzana była każda dniówka, a godne życie zapewniała praca przez kodeksowy pięciodniowy tydzień.

NSZZ Solidarność jest związkiem radykalnym ale roztropnym, podejmującym właściwe decyzje w odpowiednim czasie nie narażając miejsc pracy i pracowników na straty.

Pierwszą akcją legalną przed zakończeniem procedur ustawowych jest organizowana  manifestacja przed zakładem pracy Fiat Auto Poland  w Tychach czwartek 17 marca 2011 roku .

Zarząd nie może zarzucić nam złej woli w negocjacjach , próba dojścia do porozumienia przy stole z naszej strony była,  żądanie pracowników w stopniu zadawalającym  nie znalazło zrozumienia u pracodawcy więc  skoro przy stole negocjacyjnym nie dojdziemy do porozumienia musimy zamanifestować swoje  niezadowolenie zgodnie z prawem. W następnym komunikacie przedstawimy kolejne kroki. Zapraszamy do uczestnictwa i  wstępowania do  organizacji jaką jest NSZZ Solidarność.

Wanda Stróżyk
Przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność FAP