Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

2019 bez święta w sobotę

2019-01-02

W tym roku czeka nas 251 dni roboczych, czyli o jedną dniówkę więcej niż w ostatnich latach. Wynika to z faktu, że święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli – 6 stycznia) wypada w 2019 w niedzielę, za którą nie otrzymuje się rekompensaty w postaci dnia wolnego w innym terminie. Jednocześnie żadne święto nie wypada w tym roku w sobotę, za który przyznawany jest inny dzień wolny.

Przypomnijmy, że to na wniosek NSZZ Solidarność Trybunał Konstytucyjny jesienią 2012 uznał za sprzeczny z Konstytucją RP znowelizowany przepis Kodeksu Pracy zgodnie z którym za święto przypadające w dniu harmonogramowo wolnym od pracy zatrudnieni nie mieli otrzymywać dodatkowego wolnego (więcej czytaj tutaj).

Zatem po uwzględnieniu wszystkich ustawowych świąt – jest ich ogółem trzynaście, przy czym dwa: Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) wypadają zawsze w niedzielę – oraz weekendów w 2019 będzie 251 dni roboczych, czyli inaczej 2.008 godzin. Biorąc pod uwagę kodeksowy wymiar urlopu wypoczynkowego oznacza, że do przepracowania jest 225 lub 231 dniówek. Zgodnie z art. 1542 Kodeksu pracy urlop udzielany jest bowiem tylko w dni pracy (robocze).

Średnio miesięcznie – bez uwzględniania urlopu – wypada w tym roku niespełna 21 roboczych dniówek. Najwięcej dni roboczych (23) będzie w lipcu i październiku, najmniej (19) w czerwcu i listopadzie. Najczęściej, aż pięć razy – w marcu, kwietniu, maju, sierpniu oraz wrześniu – wypada po 21 dni roboczych.

Należy jednak pamiętać, że są to dni pracy liczone zgodnie z kodeksową normą, w praktyce zaś w poszczególnych miesiącach liczba roboczych dniówek może być nieco inna ze względu na przesuwane przez pracodawcę dni wolnych między poszczególnymi miesiącami okresu rozliczeniowego. Ten liczy w spółkach FCA trzy miesiące i uwzględniając takie kwartalne okresy rozliczeniowe to będą w nich kolejno:

  • 63 dni robocze            od stycznia do marca 2019
  • 61 dni roboczych        od kwietnia do czerwca 2019
  • 65 dni roboczych        od lipca do września 2019
  • 62 dni robocze            od października do grudnia 2019

Warto pamiętać, że dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy proporcjonalnie zmniejsza się godzinowy wymiar czasu pracy, a nie liczba dni roboczych. Mówiąc obrazowo pracownik zatrudniony na pół etatu może pracować codziennie po cztery godziny, nie musi zaś co drugi dzień po osiem.

(zz)