Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Będą mediacje w ASK Poland

2020-02-14

Podpisanie 4 lutego 2020 protokołu rozbieżności zakończyło rokowania mające na celu zakończenie płacowego sporu zbiorowego w ASK Poland. Tym samym – zgodnie z przepisami ustawy – spór zbiorowy wejdzie teraz w etap mediacji, a dalsze rozmowy płacowe prowadzone będą z udziałem mediatora wskazanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nasza międzyzakładowa Solidarność podczas dotychczasowych rozmów konsekwentnie domagała się zapewnienia zatrudnionym w ASK Poland godnych i sprawiedliwych wynagrodzeń. Jednocześnie szukając porozumienia zmodyfikowała żądania płacowe, domagając się:

  • 1)      podniesienia od 1 stycznia 2020 stawek wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników ASK Poland o 350 zł miesięcznie;
  • 2)      podniesienia od 1 stycznia 2020 dodatku stażowego dla pracowników ASK Poland o 100 zł miesięcznie.

Niestety pracodawca nie był zainteresowany kompromisem, ani porozumieniem. Pomimo naszych rzeczowych uwag i merytorycznych argumentów ani o jotę nie zmienił swoich wcześniejszych propozycji płacowych – mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca NSZZ Solidarność FCA Poland. – Nie było ze strony pracodawcy żadnego zrozumienia dla słusznych oczekiwań pracowników, żadnego gestu dobrej woli, nie mówiąc już o ustępstwach i zapewnieniu godnych podwyżek załodze, której zaangażowanie i doświadczenie są podstawowym źródłem zysków spółki.

To w konsekwencji doprowadziło do podpisania kończącego rokowania protokołu rozbieżności.

Choć jednak rozmowy na etapie rokowań nie doprowadziły do zawarcia satysfakcjonującego załogę porozumienia płacowego, to walka o podwyżki płac w ASK Poland jeszcze się nie skończyła. Znając oczekiwania społeczne i zawsze reprezentując interesy pracowników nasza międzyzakładowa Solidarność cały czas będzie domagać się godnych i sprawiedliwych wynagrodzeń, odpowiadających zaangażowaniu, efektywności oraz wkładowi pracy załogi tej spółki.

Walkę tę prowadzić będziemy zarówno przy negocjacyjnym stole, jak również podejmując wszelkie dopuszczalne prawem formy protestu. Nie można bowiem akceptować sytuacji, gdy spółka nie chce podzielić się zyskami z załogą, która te zyski wypracowała!

(zz)