Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Certyfikat wart premii

2013-12-12

Obok słownych gratulacji z Turynu również z wypłaceniem premii pracownikom Fiat Auto Poland powinno wiązać się uzyskanie przez tyski zakład certyfikatu Gold Level WCM (World Class Manufacturing). W sytuacji, gdy od dwóch lat nie było zbiorowej podwyżki płac gotówka jest najlepszym sposobem na wynagrodzenie załodze zaangażowanie, wysiłku oraz obiektywnych – potwierdzonych przez audytorów – sukcesów. Międzyzakładowa NSZZ Solidarność FAP wystąpiła z wnioskiem, aby premia za osiągnięcie produkcyjnego złotego poziomu (bo tyle znaczy Gold Level) wynosiła 3.100 zł dla każdego zatrudnionego.

Na razie pracownicy tyskiego FAP otrzymali – wysłany trzy dni po otrzymaniu przez zakład certyfikatu – list podpisany przez członków Zarządu Fiat Chrysler, w którym gratulowano im sukcesu oraz podkreślano, że osiągnięcie złotego poziomu WCM było możliwe dzięki ich zaangażowaniu w pracę, umiejętnościom oraz najwyższemu profesjonalizmowi zawodowemu. W efekcie – jak przyznają turyńscy szefowie – możliwe było uzyskanie „wspaniałego wyniku” oraz „doprowadzenia fabryki do jednej z najlepszych fabryk w Europie”. Równocześnie zwracając się bezpośrednio do wszystkich pracujących w FAP podkreślali, iż „swoją wolą, determinacją i pasją udowodniliście, że każdy cel można osiągnąć”, a jednocześnie „motywacja i ogromne zaangażowanie, którym dajecie świadectwo w codziennej pracy stanowi największą wartość” i „jest ona nie do przecenienia i stanowi potwierdzenie Waszego  profesjonalizmu i jest powodem do dumy”.

Słowem potwierdzono doskonałą pracę zatrudnionych w tyskim FAP, ich ogromny wysiłek i zaangażowanie umożliwiające firmie odnoszenie sukcesów, zarówno rynkowych (pamiętajmy o rosnących wielomilionowych zyskach), jak i organizacyjny (złoty certyfikat WCM). Jednak za tymi werbalnymi pochwałami jak najszybciej powinno pójść realne dowartościowanie wysiłku i zaangażowania pracowników FAP w formie nagrody (premii) finansowej. Szczególnie pamiętając o wymiernych stratach, jakie załoga poniosła w ostatnim czasie ze względu na brak zbiorowych podwyżek płac w latach 2012-13, zaniżone premie przewidziane w układzie zbiorowym oraz likwidację dodatku za pracę we „włoskie soboty” (tylko w 2013 oznaczało to wypłaty niższe o 2.400 zł). Na wszystkie te aspekty wskazywała międzyzakładowa Solidarność FAP wnioskując o ustalenie nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 5.000 zł. Skoro na święta dyrekcja postanowiła wypłacić tylko 1.900 zł, to pozostała część, czyli 3.100 zł powinna stanowić premię za osiągnięcie Gold Level WCM.

Należy przy tym podkreślić, że w sytuacji materialnego niedostatku wielu rodzin pracowniczych (którego jaskrawym przykładami jest pętla zadłużenia, w którą wpada coraz więcej osób i związane z tym zajęcia komornicze) motywacja finansowa z pewnością jest najlepszą formą wynagradzania zatrudnionych. Mówiąc obrazowo pochwałami, nawet napisanymi na firmowym papierze, nie można zapłacić zaległego czynszu, rat za lodówkę, ani kupić dziecku zimowych butów. Natomiast premia finansowa o którą wnioskuje NSZZ Solidarność oznaczać będzie rzeczywistą realizację zawartych w liście Zarządu Fiat Chrysler sformułowań, „że dzięki pozytywnemu nastawieniu i Waszym zdolnościom (...) będą mogli (…) zmierzyć się z jeszcze bardziej ambitnymi wyzwaniami, które będą (…) źródłem jeszcze większej satysfakcji.”

Nie powinno ulegać wątpliwości, że podstawową satysfakcją dla każdego pracującego człowieka jest możliwość godnego utrzymania swojej rodziny za otrzymywane wynagrodzenie. Dlatego też konieczne i niezbędne jest wypłacenie wszystkim pracownikom FAP w dodatkowej premii (nagrody – nazwa bez znaczenia) za uzyskanie certyfikatu Gold Level WCM. Będzie to optymalną formą doceniania załogi, jej wkładu pracy, zaangażowania oraz determinacji w podwyższenia profesjonalnego poziomu. Jednocześnie taka premia stanowić będzie także najlepszą motywację do dalszych wysiłków mających na celu wspólne osiągniecie tytułu World Class Level WCM, a jak podkreślili w swoim liście członkowie Zarządu Fiat Chrysler takie właśnie jest nowe wyzwanie stojące przed pracownikami tyskiego FAP.

(MrS)