Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Czas odpocząć

2019-04-26

Pracownik ma nie tylko kodeksowe prawo, ale również obowiązek odpoczynku. Ma bowiem przychodzić do pracy wypoczęty, tak aby pracować wydajnie i bezpiecznie, dla siebie i innych zatrudnionych. Dlatego też przepisy Kodeksu pracy określają zarówno minimalny czas odpoczynku (dobowego i tygodniowego), maksymalną liczbę nadgodzin (w ciągu doby, okresu rozliczeniowego i roku) oraz wprowadzają zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Tym samym, gdy zlecana stale dodatkowa praca w godzinach nadliczbowych w soboty prowadzi do naruszenia zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (czyli liczba dni przepracowanych podzielona przez liczbę tygodni w okresie rozliczeniowym jest większa od pięciu), a do tego sobotnie nadgodziny są planowane – zaś zgodnie z prawem planować ich nie wolno – to polecenie pracy w godzinach nadliczbowych nie jest obowiązkowe. Pracownik ma bowiem stosować się tylko do poleceń przełożonych, które nie są sprzeczne z prawem, czyli nie naruszają przepisów.

Ponadto przemęczony pracownik ma wręcz obowiązek powstrzymać się od dodatkowej pracy, gdyż jego sprawność psychofizyczna nie gwarantuje zapewnienia zasad bezpieczeństwa pracy i tym samym może zagrażać innym oraz mieniu zakładu. Zgodnie z przepisami kodeksu powinien jednak o tym powiadomić – w formie oświadczenia – przełożonego.

Wzór takiego oświadczenia można pobrać tutaj.

(zz)