Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dalsze łatanie urlopem

2011-09-10

Kolejne dwa dni urlopu zbiorowego – tym razem w październiku – znalazły się w kalendarzu pracy na wniosek dyrekcji FAP. Powodem jest obserwowany cały czas spadek zamówień, a tym samym produkcji.

Dniami dodatkowego urlopu będą poniedziałki 10 i 17 października 2011, co oznacza kolejne dwa wydłużone (trzydniowe) weekendy. Podobnie jak w przypadku poniedziałków urlopowych we wrześniu pracownikom, którzy nie mają już niezaplanowanego (wolnego) urlopu dyrekcja deklaruje „umożliwić wykorzystanie” w dniach „innych zwolnień tzw. okolicznościowych” oraz zachęcać je do składania wniosków o urlop bezpłatny. Te ostatnie – zgodnie z art. 174 § 1 Kodeksu Pracy – udzielane są jednak tylko na pisemny wniosek pracownika. Jednocześnie jednak zawarte ustalenia dotyczące dodatkowych dni urlopu zbiorowego przewidują, że udzielony wówczas urlop bezpłatny będzie zaliczał się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, co jest rozwiązaniem znaczenie korzystniejszym od normy kodeksowej.

Oczywiście pojawiają się wątpliwości, czy łatanie urlopem – z założenia wypoczynkowym – kalendarza pracy i zastępowanie nim postojów nie jest przypadkiem przerzucaniem na załogę ryzyka działalności gospodarczej. Jako, że jednak dyrekcja FAP cały czas jako alternatywę wprowadzenia dodatkowego dni urlopu zbiorowego przedstawia zwolnienia, prowadzące do zmniejszenia zatrudnienia nasz związek, po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami, postanowił podpisać urlopowe ustalania, uznając je za mniejsze zło. Utrzymanie miejsc pracy NSZZ Solidarność zawsze bowiem traktuje priorytetowo.

(zz)