Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Denso ma nowy SIP

2014-07-25

Zakładowym społecznym inspektorem pracy w Denso Thermal Systems na nową kadencję 2014-18 został wybrany Mateusz Gruźla, który uzyskał najlepszy wynik wyborczy nie tylko w swoim okręgu nr 1 (hala 16), ale także w całym zakładzie. Społecznym inspektorem pracy została także Wioletta Ziajka, zdobywając jedyny mandat w okręgu nr 2 (hala 9). Oboje są członkami Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność FAP, a Mateusz Gruźla również Prezydium Komisji. Słowem są aktywnymi związkowcami zaprawionymi w bojach o prawa i interesy pracownicze.

Dziękując wszystkim pracownikom za poparcie i otrzymane w wyborach głosy Mateusz Gruźla i Wioletta Ziajka – czyli nowi SIP-owcy – apelują, aby zgłaszać do nich wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz wątpliwości dotyczące zarówno samego miejsca pracy, jak i pomieszczeń socjalnych (szatnie, toalety itp.). Ze swojej strony deklarują, że niezwłocznie zajmą się każdą sprawą oraz dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać problem. Tym bardziej, iż samemu będąc pracownikami doskonale są w stanie ocenić jego uciążliwości oraz wynikających z niego zagrożeń. Dlatego też na społecznych inspektorów pracy z Solidarności można bowiem zawsze liczyć!

Należy pamiętać, że prawo gwarantuje SIP-owcom możliwość skutecznego pełnienia swojej służby – mają oni m.in. uprawnienia do kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu wiedzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Biorą również udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analizowaniu przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz opiniują plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontrolują ich realizację. Społeczni inspektorzy pracy mogą także formułować pisemne zalecenia, nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień.

(sp)