Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dłuższy okres plus nadgodziny

2014-06-13

Najpierw wprowadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz zgoda na kolejne zwiększenie dopuszczalnej liczby nadgodzin zarówno w tym, jak i następnym roku (w 2015 do 400), a dopiero później rozmowy o podwyżce płac – taki plan przedstawiła dyrekcja FAP na czwartkowym (12 czerwca 2014) spotkaniu ze związkami zawodowymi. NSZZ Solidarność stanowczo sprzeciwia się uzależnianiu podwyżki zbiorowej od przedłużenia do roku okresu rozliczeniowego, jednocześnie podtrzymując żądanie wzrostu stawek wszystkich pracowników o 2,50 zł na godzinę, czyli 420 zł miesięcznie (więcej czytaj tutaj).

Na razie żadna z organizacji związkowych nie zgodziła się wprost na propozycję dyrekcji, ale niektóre zwróciły się do pracodawcy, aby przygotował projekt porozumienia przedłużającego okres rozliczeniowy. Tylko Solidarność przypomniała, że strona związkowa jeszcze nie otrzymała pisemnej informacji o nadzwyczajnych, uzasadnionych obiektywnie przyczynach zamiaru przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nie wolno bowiem zapominać, iż zgodnie zarówno z polskim, jak i unijnym prawem okres rozliczeniowy zasadniczo nie powinien przekraczać czterech miesięcy. Wyjątki dopuszczalne są tylko w ściśle określonych sytuacjach, a ich celem powinna być przede wszystkim ochrona miejsc pracy.

Słowem najpierw należy ustalić czy w ogóle istnieją przesłanki do przedłużenia okresu rozliczeniowego, a dopiero później zabierać się za pisanie projektu porozumienia. Natomiast wcześniej dobrze ustalić jaką będzie podwyżka zbiorowa, aby nie okazało się, że całą „podwyżkę” załoga FAP sama sobie zapłaci w efekcie mniejszej liczby płatnych nadgodzin.

Dlatego też tak ważne jest aby wszystkie organizacje związkowe walczyły zarówno o wzrost stawek zasadniczych, jak również stabilne wypłaty oraz nie mniejsze niż obecnie przy takiej samej liczbie przepracowanych „włoskich sobót”. To musi być cel nas wszystkich, gdyż tego wymagają słuszne interesy pracowników.

Następne spotkanie dyrekcją ze związkami zawodowymi zapowiedziane jest na najbliższy poniedziałek 16 czerwca 2014.

(zz)