Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dodatkowe przerwy konieczne w upały

2022-07-22

Za sprawą kolejnych fal upałów temperatura powierza na stanowiskach pracy w tyskim FCA Poland zaczęła znacznie przekraczać 30ºC, co stanowi poważne realne zagrożenie dla zdrowia pracowników (m.in. ze względu na niebezpieczeństwo udaru cieplnego i stresu gorącego – więcej czytaj tutaj). Dlatego też nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność FCA Poland zwróciła się z pisemnym wnioskiem do pracodawcy o  niezwłoczne wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy, celem zapewnienia odpowiedniego odpoczynku i zminimalizowania negatywnych skutków wysokich temperatur w halach produkcyjnych na zdrowie pracowników.

Jednocześnie przypomnieliśmy, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Natomiast, oczywistym jest, że świadczenie pracy, wykonywanej w szybkim wymuszonym tempie linii, przy temperaturach powietrza znacznie przekraczających na stanowiskach pracy 30ºC stwarza realne, poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników. Tym samym nie może być uznane ani za higieniczne, ani też bezpieczne warunki pracy.

(zz)