Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Droga Solidarności

2012-12-27

Droga Solidarności

Z apelem o dokończenie drogi Solidarności i wdrożenie jej ideałów oraz o dialog przynoszący normalność zwrócił się abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, w orędziu na Boże Narodzenie Anno Domini 2012.

Cytując słowa błogosławionego Jana Pawła II wypowiedziane 11 czerwca 1987 do ludzi morza

solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela - i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się „bardziej ludzkie”, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością

metropolita gdański przypomniał, że na pomorskiej ziemi, przed laty, podjęto „pracę nad pracą” – drogę Solidarności

To refleksja niedokończona, niewdrożona. W jakimś sensie zepchnięta z pola życia, przez nowe, często wilcze prawa. Życzę, aby ich ubywało, aby wasza praca przynosiła owoce dobra, wpływała na kształt życia, służyła dobru rodzin, przynosiła satysfakcję. Niech się odradza na nowo Solidarna Polska, wszak jej budowa trwa od lat osiemdziesiątych.

Jednocześnie abp Sławoj Leszek Głódź zaapelował również o dialog w polskiej przestrzeni publicznej

Kościół jest przyjacielem ojczyzny i narodu. W ojczyźnie dla wspólnoty narodu pełni swoją zbawczą misję. Kościół pragnie też być przyjacielem państwa – takiego państwa, które służy dobru wspólnoty. Takie państwo jest silne ładem serc, priorytetem prawdy w życiu publicznym, prawem stanowionym, które nie wywołuje konfliktu sumień, nie obraża i deprecjonuje praw Boga wpisanych w serca i świadomość milionów swych obywateli. Potargane są więzy między obywatelami a państwem. Tylko język dialogu, miłości, pokoju może przywrócić normalność. My nie zrezygnujemy z tej misji.

Duchowny przypomniał także, iż

Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną. Wiara bowiem oznacza zaangażowanie i publiczne świadectwo. Także świadectwo wiary ofiarowali święci – wyznawcy i męczennicy.

Orędzie abp Sławoja Leszka Głódzia na Święta Bożego Narodzenia A.D. 2012 czytaj tutaj.

(rd)