Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Dwa spory zbiorowe

2019-03-09

Nie zrealizowanie w terminie określonym zgodnie z ustawą przez zarządy FCA Poland oraz FCA Powertrain żądań płacowych, z którymi wystąpiły związki zawodowe w trybie sporu zbiorowego oznacza, że od 4 marca 2019 w obu spółkach trwają płacowe spory zbiorowe.

Żądania złożone wspólnie organizacje związkowe w tyskim FCA Poland (więcej czytaj tutaj) oraz bielskim FCA Powertrain (więcej czytaj tutaj) były takie same – wprowadzenie ze skutkiem od 1 stycznia 2019 podwyżki płacy zasadniczej w wysokości 5 zł do godziny, równej dla każdego pracownika.

Wcześniej z takim samym żądanie w zwykłym trybie wystąpiły wspólnie związki zawodowe w FCA Poland (więcej czytaj tutaj). Gdy jednak zapowiadane na piątek 1 marca 2019 rozmowy płacowe się nie odbyły, zadecydowano o podtrzymaniu żądania wzrostu wynagrodzeń w trybie sporu zbiorowego.

Żądamy godnych i sprawiedliwych wynagrodzeń za ciężką oraz wydajną pracę załogi FCA Poland oraz pozostałych fiatowskich spółek – podkreśla Wanda Stróżyk, przewodnicząca międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland. – Od lat domagamy się zapewnienia polskim pracownikom Grupy FCA godnej i sprawiedliwej płacy.

Pamiętajmy, że godna praca to praca bezpieczna, godziwie wynagradzana, wykonywana na podstawie umowy na czas nieokreślony, z prawem do wypoczynku, doskonalenia zawodowego a w przyszłości – do należytej emerytury.

Jednocześnie rażąco sprzeczna zasadami sprawiedliwego wynagrodzenia jest sytuacja, gdy w zakładzie przynoszącym przez wiele lat zyski liczone w setkach milionów złotych rocznie oraz mogącym pochwalić się wysoką wydajności i jakością produkowanych samochodów oraz silników przez lata zamraża się płace nominalne Co przy wzroście cen i opłat (m.in. czynsze, rachunki za ogrzewanie, gaz, wodę i ścieki) prowadzi do spadku ich realnej wartości. Dlatego też konieczne jest jak najszybsze wdrożenie zbiorowej podwyżki płac w polskich spółkach FCA. W równej wysokości dla każdego zatrudnionego.

(zz)