Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

FAP – będą rozmowy, strajk zawieszony

2015-03-16

Ustalenie przez dyrekcję Fiat Auto Poland terminu rozmów płacowych (rozpoczną się 17 marca 2015 o godz. 12) spowodowało, że NSZZ Solidarność FAP podjęła decyzję o zawieszeniu w tej spółce planowanej akcji strajkowej (więcej czytaj tutaj). Jak wielokrotnie podkreślała reprezentująca załogę Solidarność trwający spór zbiorowych powinien być rozwiązany w drodze porozumienia regulującego kwestię zbiorowej podwyżki płac. Rozpoczęcie negocjacji płacowych jest na to szansą.

Liczymy, że będą to merytoryczne, konstruktywne rozmowy i dlatego w geście dobrej woli postanowiliśmy zawiesić planowaną na czwartek 19 marca 2015 akcję strajkową – mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca NSZZ Solidarność FAP.

Podwyżek płac nie było w FAP od czterech lat, a jednocześnie systematycznie rośnie obciążenie pracowników zadaniami. Dlatego też NSZZ Solidarność wystąpiła w trybie sporu zbiorowego z żądaniem podwyżki wynagrodzeń wszystkich pracowników w równej wysokości 500 zł miesięcznie od 1 stycznia 2015 oraz dostosowania poziomu zatrudnienia do wielkości produkcji.

Naszym celem są podwyżki płac dla całej załogi Fiat Auto Poland – podkreśla Wanda Stróżyk. – Chcemy osiągnąć porozumienie przy stole rozmów. Rozpoczęliśmy przygotowania do strajku, gdyż pracodawca nie chciał z nami prowadzić rzeczowego dialogu. Obecne zaproszenie do rozmów daje nadzieję, że uda się zawrzeć porozumienie bez konieczności akcji strajkowej. Strajk został zawieszony do 8 kwietnia 2015. Myślę, że mamy wystarczająco dużo czasu, aby do tego dnia uzgodnić i podpisać porozumienie płacowe.

Zwlekanie przez dyrekcję z rozpoczęciem rokowań płacowych – które zgodnie z ustawą powinny być podjęte niezwłocznie po rozpoczęciu sporu zbiorowego – spowodowało, że międzyzakładowa Solidarność zorganizowała głosowanie wśród pracowników. Wzięła w nim udział ponad połowa załogi FAP, natomiast 94,9 proc. głosujących opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej (więcej czytaj tutaj) w przypadku niespełnienia przez pracodawcę żądań płacowych.

Kierując się wynikami referendum międzyzakładowa Solidarność FAP przygotowała harmonogram akcji protestacyjno-strajkowej (więcej czytaj tutaj). W efekcie od 5 marca 2015 w zakładzie prowadzony jest protest włoski polegający na skrupulatnym przestrzeganiu wszelkich procedur oraz norm podczas pracy. Jednocześnie na znak poparcia dla postulatów zgłoszonych przez Solidarność pracownicy przypięli również do ubrań roboczych czerwone wstążeczki (więcej czytaj tutaj)

Te akcje trwają nadal – przypomina Wanda Stróżyk. – Termin ich zawieszenia lub zakończenia uzależniamy od przebiegu rozmów płacowych.

Na razie zawieszona do 8 kwietnia 2015 jest w FAP tylko czynna akcja strajkowa, która zgodnie z przyjętym harmonogramem (więcej czytaj tutaj) miała rozpocząć się 19 marca 2015. Wcześniej zawieszony został także strajk w bielskim Magneti Marelli (więcej czytaj tutaj), gdzie pracodawca w ostatniej chwili zdecydował się na podjęcie negocjacji płacowych. Toczą się one od 13 marca 2015.

Nadal natomiast żadne rozmowy płacowe nie są prowadzone w Sistema Poland, której szefostwo cały czas zbywa milczeniem wszelkie postulaty i żądania płacowe. Nawet te zgłaszane w trybie sporu zbiorowego. Z kolei w tyskim Denso, choć pracodawca nie zdecydował się na podpisanie porozumienia w sprawie zbiorowych podwyżek, ale jednocześnie około jednej trzeciej pracowników produkcyjnych otrzymało podwyżki indywidualne, wynoszące średnio ok. 200 zł brutto miesięcznie.

My jednak nadal będziemy walczyć o to, aby podwyżki w tej spółce objęły całą załogę – podkreśla przewodnicząca międzyzakładowej Solidarności.

(rd)