Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

FCA Poland wznawia produkcję

2020-06-12

Od wtorku 16 czerwca 2020, po trzymiesięcznej przerwie, wznawia produkcję FCA Poland. Praca odbywać się na dwie zmiany z zachowaniem dodatkowych zasad i procedur bezpieczeństwa. Będą one obowiązywać także w czasie przejazdu autobusami zakładowymi.

Autobusy wszystkich linii będą kursowały według dotychczasowych rozkładów. Przejazd autobusem możliwy jest jednak tylko w maseczkach ochronnych, zaś liczba pasażerów nie może być większa od limitów ustalonych w związku z epidemią COVID-19.

Przed wejściem na teren zakładu system kamer termowizyjnych automatycznie wykrywać będzie osoby z podwyższoną temperaturę ciała (więcej czytaj tutaj), ponadto każdy pracownik jest zobligowani do dezynfekcji swojego miejsca pracy zawsze przed jej rozpoczęciem, na co jest przeznaczone 10 minut z czasu pracy.

W FCA Poland wprowadzono nowe zasady wejścia i poruszania się po terenie zakładu, ograniczając dystans między osobami do 1,5 metra oraz wprowadzając zasadę używania maseczek podczas pracy na każdym stanowisku. Pracodawca zapewnia pracownikom dodatkowe środki ochrony – maseczki, okulary i przyłbice. W całym zakładzie zainstalowano również 265 dozowników ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz wykonano dwa kilometry oznaczeń pomagających w zachowaniu reżimu sanitarnego. Zmieniono organizację szatni oraz – tam, gdzie była taka konieczność – układ stanowisk pracy.

Jednocześnie pierwszego dnia pracy każdy z pracowników ma odbyć godzinne szkolenie informujące o nowych zasadach i procedurach obowiązujących w miejscu pracy, konieczności dbania o czystość i higienę, prawidłowego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Co ważne epidemia COVID-19 zmieniała także zasady dostępu do wody i napojów. Nie będzie już powszechnie dostępnych termosów z herbatą. Każdy pracownik otrzymywać będzie natomiast 1,5 litra butelkowanej wody mineralnej. Zatem ciepłe napoje do drugiego śniadania trzeba będzie zabierać ze sobą z domu w termosie.

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem do końca czerwca zdecydowana większość załogi FCA Poland objęta jest obniżonym wymiarem czasu pracy. Za nieprzepracowane dniówki robocze do poniedziałku 15 czerwca włącznie pracowników przysługuje kodeksowe wynagrodzenie przestojowe, natomiast od 16 czerwca 2020 – normalne wynagrodzenie za pracę.

Wszelkie dodatkowe pytania i wątpliwości związane z powrotem do pracy oraz nowymi zasadami bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy należy zgłaszać w związkowych siedzibach NSZZ Solidarność FCA Poland w Bielsku-Białej (tel. 33-813-27-51) lub Tychach (tel. 32-217-96-98). U nas zawsze można bowiem liczyć na pomoc i wsparcie.

(zz)