Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Ile roboczych dniówek w 2023

2022-12-31

Układ kalendarza sprawia, że w 2023 roku będzie 250 dni roboczych, czyli jeden mniej niż w 2022. Tym samym do przepracowania, po odliczeniu 26 dni urlopu, będzie 1792 godziny. Zgodnie bowiem z art. 1542 Kodeksu pracy urlop udzielany jest tylko w dni pracy (robocze).

Mniejsza niż w minionych latach liczba dniówek wynika z faktu, że w ciągu roku będą 53 niedziele (o jedną więcej niż każdego innego dnia tygodnia) – 2023 będzie się nią rozpoczynał i kończył. Jednocześnie poza zawsze obchodzonymi w niedzielę pierwszymi dniami świąt: Wielkanocnych (w 2023 – 9 kwietnia) oraz Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki – 28 maja), tylko jedno święto – Nowy Rok (1 stycznia) – wypada w niedzielę, za którą nie otrzymuje się rekompensaty w postaci dnia wolnego w innym terminie.

Natomiast także jedno święto – Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) – wypada w sobotę, ale za ten dzień pracodawca ma już obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny. Powinien on przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym co święto – tylko wtedy zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy.

Przypomnijmy, że to na wniosek NSZZ Solidarność Trybunał Konstytucyjny jesienią 2012 uznał za sprzeczny z Konstytucją RP znowelizowany przepis Kodeksu Pracy zgodnie z którym za święto przypadające w dniu harmonogramowo wolnym od pracy zatrudnieni nie mieli otrzymywać dodatkowego wolnego (więcej czytaj tutaj).

Średnio miesięcznie – bez uwzględniania urlopu – wypada w tym roku niespełna 21 roboczych dniówek (dokładnie – 20,83 i ta wielkość będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop). Najwięcej dni roboczych (23) będzie w marcu, najmniej (po 19) w kwietniu oraz grudniu.

Należy jednak pamiętać, że są to dni pracy liczone zgodnie z kodeksową normą, w praktyce zaś w poszczególnych miesiącach liczba roboczych dniówek może być nieco inna ze względu na przesuwane przez pracodawcę dni wolnych między poszczególnymi miesiącami okresu rozliczeniowego.

Ponadto warto mieć na uwadze, że dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy proporcjonalnie zmniejsza się godzinowy wymiar czasu pracy, a nie liczba dni roboczych. Mówiąc obrazowo pracownik zatrudniony na pół etatu może pracować codziennie po cztery godziny, nie musi zaś co drugi dzień po osiem.

(zz)