Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Kolejne pismo do Dyrektora Personelu i Organizacji

2011-04-20

W związku z brakiem możliwości zaakceptowania przedstawionych przez dyrekcję Fiat Auto Poland propozycji porozumienia przedstawionego 8 kwietnia 2011 (data na dokumencie – 9 kwietnia 2011), które spotkały się ze zdecydowanie negatywnym przyjęciem przez pracowników, przybierającym momentami ekstremalne formy oraz odmową podpisania protokołu rozbieżności, mimo, że prowadzone od pierwszej dekady marca 2011 rozmowy – spełniające kryteria rokowań, o których mówi rozdział 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991, Nr 55, poz. 236 ze zm.) – nie doprowadziły do osiągnięcia porozumienia płacowego, mimo zgłoszenia pismem z 9 marca 2011 żądania wzrostu wynagrodzeń w trybie sporu zbiorowego Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland wzywa do niezwłocznego wznowienia negocjacji płacowych, mających na celu wypracowania porozumienia płacowego, uwzględniającego oczekiwania załogi Fiat Auto Poland.

Jednocześnie oczekujemy od dyrekcję FAP zorganizowania, w najbliższym możliwym terminie, spotkania poświęconego znalezieniu kompromisowego rozwiązania. Zwracamy jednocześnie uwagę, że bezalternatywne forsowanie podpisania porozumienia, którego punkt 1 nie spełnia oczekiwań pracowników nie tylko prowadzi do wzrostu niezadowolenia, rozgoryczenia, czy wręcz frustracji wśród części pracowników nie tylko blokuje dialog społeczny, ale również prowadzi do blokowania rozwiązań – proponowanych przez pracodawcę, a umieszczonych w innych punktach – w których osiągnięcie kompromisu wydaje się bardzo bliskie. Mając to na uwadze raz jeszcze wzywamy do jak najszybszego wznowienia negocjacji płacowych i rzetelnego dialogu społecznego z reprezentantami załogi.

 Za Zarząd
Przewodnicząca NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland S.A.
Wanda Stróżyk