Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

KOMUNIKAT 3/2011

2011-03-03

Ucieczką, potrafiących jedynie wykrzykiwać puste frazesy, wodzów Sierpnia 80 zakończyło się czwartkowe (24 lutego) spotkanie, które w założeniach miało doprowadzić do wypracowania wspólnego, międzyzwiązkowego wystąpienia płacowego do dyrekcji FAP. Nie podjęli oni jakichkolwiek merytorycznych rozmów, ograniczając się do stwierdzenia „nie damy się sprowokować”.

Rzeczywiście do walki o podwyżki i obrony interesów pracowniczych nie dali się „sprowokować”. Zamiast tego udają, że rozpoczęli spór zbiorowy. Tymczasem źle sformułowali żądania, nie spełnili ustawowych wymogów i z punktu prawnego w sprawie podwyżki płac oraz premii efektywnościowej w żadnym sporze nie są. Tradycyjnie zatem oszukują pracowników, sporo przy okazji krzycząc.

            Solidarność FAP dwukrotnie (14 i 22 lutego) przedstawiła na piśmie zarządowi Sierpnia 80 propozycje współpracy. Podkreślaliśmy, że jesteśmy gotowi poprzeć każde wyższe niż 500 zł miesięcznie (takie żądanie przedstawiliśmy dyrekcji FAP jeszcze 16 grudnia 2010), żądanie podwyżki, pod warunkiem zachowania zasady, że będzie ona wypłacona w równej wysokości dla każdego pracownika i będzie oznaczała podniesienia stawek MPG na każdym poziomie płacowym o jednakową kwotę. Należy pamiętać, że „podwyżka średnio o 850 zł” oznacza na najniższych poziomach płacowej tabeli wzrost MPG o 529 zł, natomiast na najwyższych o ponad 2.100 zł! Na takie różnice nie może być zgody. Podwyżka musi być równa dla wszystkich. Niestety wodzowie Sierpnia 80 na propozycje merytorycznej współpracy nie byli łaskawi odpowiedzieć. Zapewne nawet ich nie przeczytali (a już na pewno nie zrozumieli), skoro powtarzają w swoich „żądaniach” prawne błędy, pozwalające dyrekcji nie podejmować rozmów. Na prawne niedociągnięcia (z podaniem podstaw prawnych) zwracaliśmy bowiem również uwagę proponując współpracę. Widać byli przekonani, że „wszyscy muszą ich poprzeć”. Otóż nie muszą, szczególnie, gdy forma „żądań” prowadzi jedynie na manowce, a ich autorzy współpracy nie chcą. W odróżnieniu od rewolucyjnej zadymy.

            Mając na uwadze skuteczną walkę o interesy pracowników FAP byliśmy i jesteśmy gotowi współpracować z każdym, szanującym demokratyczne zasady dialogu. Niestety niektóre organizacje związkowe współpracę mylą z dyktatem, a rzeczywiste działania na korzyść pracowników z pustym gadaniem. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak samodzielnie walczyć o sprawiedliwy wzrost wynagrodzeń w FAP. Solidarność zawsze broni praw i interesów pracowników. Skutecznie oraz zgodnie z prawem.

Z ostatniej chwili: Spotkanie z dyrekcją FAP odbędzie się 02.03.2011r.o godzinie 12:00

 

Wanda Stróżyk
przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność FAP