Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Konieczne dalsze rozmowy

2019-05-07

Zgodnie z zapowiadaną decyzją Komisji Międzyzakładowej (więcej czytaj tutaj) nasza  międzyzakładowa NSZZ Solidarność wystąpiła we wtorek 7 maja do dyrekcji FCA Poland oraz FCA Powertrain o niezwłoczne spotkanie dotyczące porozumień wprowadzających w 2019 zbiorową podwyżkę płac.

Jednocześnie w przyjętym stanowisku Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność FCA Poland zauważyła, iż obiektywnie należy  stwierdzić, że negocjacje mające na celu ustalenie podwyżek płac na rok 2019 zostały w oczywisty sposób zakończone przedwcześnie, bez merytorycznego rozpatrzenia wszystkich zgłoszonych wniosków oraz problemów.

Dlatego też podpisując wprowadzenie zaproponowanych podwyżek wynagrodzeń (więcej czytaj tutaj) – mimo ich w oczywisty sposób niesatysfakcjonującej wysokości, która jednak zależała nie tylko od nas i została przeforsowana wbrew wcześniejszym ustaleniom (te bowiem mówiły o wyższej stawce o 3 zł na godzinę, jako minimalnej kwocie podwyżki) – NSZZ Solidarność podkreśliła pilną potrzebę prowadzenia, w najbliższym czasie, dalszych rozmów mających zwłaszcza na celu:

  1. podniesienie wynagrodzeń za nominalny czas pracy (czyli bez nadgodzin) do oczekiwanego przez załogę poziomu minimum 3.500 zł netto („na rękę”) w przypadku pracowników produkcyjnych;
  2. zwiększenie dodatku produkcyjnego, co najmniej do poziomu 200 zł miesięcznie;
  3. podwyższenie kwoty dodatku zmianowego;
  4.  odmrożenie kwoty bazowej (podstawy) nagród jubileuszowych;
  5. ograniczenie liczby poziomów płacowych, poprzez likwidację kategorii A2, B2, C2 oraz D2.

My bowiem zawsze słuchamy pracowników oraz bronimy ich praw i interesów. Po prostu stoimy po stronie ludzi, walcząc o godne płace, prawo do wypoczynku oraz życia rodzinnego. Dlatego we własnym dobrze pojętym interesie warto wstąpić do NSZZ Solidarność.

(red)