Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Lepsza ochrona przed zwolnieniem

2019-08-08

Zgodnie z nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego od 7 listopada 2019 już sąd I instancji, jeśli uzna zwolnienie za bezprawne, będzie mógł skuteczni nakazać przywrócenie do pracy i dalsze zatrudnianie zwolnionego pracownika, bez czekania na prawomocne orzeczenie. Oznacza to lepszą ochronę przed bezprawnym zwolnieniem. Tym samym nowe przepisy to ogromny sukces NSZZ Solidarność, która od lat postulowała taką nowelizację, gdyż zawsze walczy o prawa i interesy pracownicze.

Dotychczas przepisy ochronne art. 4772 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego ze względu na długotrwałość procesów sądowych w praktyce są fikcyjne.

Wyrok o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne może zostać wydany tylko wtedy gdy nie doszło jeszcze do rozwiązania stosunku pracy, czyli przed upływem okresu wypowiedzenia. Nie ma możliwości uzyskania stosownego zabezpieczenia w wyroku o przywrócenie do pracy. Zwiększająca się długość trwania postępowań w sprawach związanych z wypowiedzeniem stosunku pracy sprawiła, iż przepis ten z biegiem czasu stał się przepisem martwym. Obecnie czas trwania postępowania sądowego znacznie przekracza nawet najdłuższy 3 miesięczny okres wypowiedzenia, co sprawia iż uzyskanie takiej formy zabezpieczenia jest praktycznie niemożliwe, choć formalnie przewidziane przez przepisy prawa – wyjaśnia Ewa Kędzior koordynator ds. ochrony praw związkowych Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.  

Po wejściu w życie nowelizacji taki nakaz dalszego zatrudnienia pracownika można przewidzieć, w razie wydania wyroku przywracającego do pracy, w I instancji, o ile wniosek o to złoży sam pracownik. 

To może o ponad połowę skrócić czas, w którym pokrzywdzonemu pracownikowi przywrócone zostanie zatrudnienie. Średni czas trwania sprawy z zakresu prawa pracy przed sądem rejonowym (I instancja) w 2018 wynosił 8,7 miesiąca, a przed sądem okręgowym (II instancja) – 12,4 miesiąca. W efekcie z powodu przewlekłości postępowań sądowych bezprawnie zwolnieni pracownicy nawet kilka lat pozostawali bez pracy.

Natomiast w sytuacji, gdy sąd II instancji uzna, że zwolnienie było jednak prawidłowe, to pracodawca będzie mógł się domagać odszkodowania od Skarbu Państwa. Jednak wcześniej będzie musiał wykazać szkodę, jaką poniósł zatrudniając pracownika, którego wcześniej zwolnił.

(zz)

Audycji Radio Gdańsk „Czy zmiana przepisów w procesach o bezprawne zwolnienie pracownika jest potrzebna?”słuchaj tutaj