Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

List szefa Regionu Śląsko-Dąbrowskiego do Dyrektora Generalnego grupy Fiata

2011-04-20

List szefa Regionu Śląsko-Dąbrowskiego do Dyrektora Generalnego grupy Fiata

Szanowny Pan Sergio Marchionne
Dyrektor Generalny grupy Fiata

Z coraz większym niepokojem obserwujemy pogarszającą się sytuację finansową pracowników fabryki Fiata w Tychach. Organizacja NSZZ Solidarność, działająca w tym zakładzie, od dłuższego już czasu próbuje przekonać dyrekcję Fiat Auto Poland, że za ciężką i efektywną pracę pracownicy powinni otrzymywać godne płace.

NSZZ Solidarność przypomina, że świetnie wykwalifikowani i bardzo wydajni pracownicy są największym kapitałem fabryki. Niestety dyrekcja fabryki nie zważa na rosnące niezadowolenie pracowników i ignoruje postulaty związkowców. Pragniemy podkreślić, że nie są to wygórowane żądania. Organizacja NSZZ Solidarność w Fiat Auto Poland domaga się podwyżki stawki wynagrodzenia za godzinę pracy zaledwie o niespełna 50 eurocentów!!!. Taka podwyżka pozwoli pracownikom choć częściowo zrekompensować skokowe rosnące koszty utrzymania w Polsce i uspokoi rosnące niezadowolenie w zakładzie. Tymczasem dyrekcja FAP uznaje, że podwyżka stawki o 25 eurocentów jest aż nadto wystarczająca. To postawa w naszej ocenie zawstydzająca. Średnie miesięczne pensje w fabryce Opla w Gliwicach są o prawie 250 euro wyższe niż w fabryce Fiata w Tychach . Jako przedstawiciele NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, reprezentującego większość członków związku pracujących w branży motoryzacyjnej w Polsce, w tym w fabryce Fiata w Tychach, zwracamy się do Pana o podjęcie działań, które skłonią dyrekcję fabryki FAP w Tychach do zmiany postawy i do tego, aby zaczęli po partnersku traktować pracowników, przestrzegając europejskich standardów. Nieodpowiedzialna postawa dyrekcji doprowadziła do tego, że w fabryce rozpoczęło się referendum strajkowe. Jeśli postulaty załogi nie zostaną spełnione, w fabryce rozpocznie się akcja protestacyjna, a załogę w tyskiej fabryce czynnie wesprą związkowcy z innych zakładów motoryzacyjnych i z innych branż naszego regionu. Wydaje się, że szkody w postaci utraty zaufania pracowników do własnej firmy, a także szkody dla bardzo dobrego wizerunku Fiata w Polsce będą wielokrotnie wyższe, niż koszt podniesienia pracownikom fabryki stawki wynagrodzenia o 50 eurocentów. Tym bardziej, że takie podwyżki w żaden sposób nie zmieniają faktu, że fabryka Fiata w Tychach, będąc najbardziej wydajnym zakładem koncernu, ma wielokrotnie niższe koszty pracy, niż pozostałe zakłady Fiata w Unii Europejskiej. Chcemy podkreślić, że NSZZ Solidarność będąc największym i najsilniejszym związkiem w Polsce, jest jednocześnie związkiem, który odpowiedzialnie i na drodze dialogu stara się rozwiązywać konflikty. To związek zrzeszający ludzi, którzy traktują swój zakład pracy jako wspólne dobro pracowników i właścicieli. Pan sam docenił odpowiedzialność NSZZ Solidarność, z uznaniem wypowiadając się o działaniach naszego związku na rzecz rozwoju Fiata w Polsce. Wierzymy że, podejmie Pan pilne działania, aby przekonać dyrekcję FAP, że o tak cenny kapitał, jakim są pracownicy fabryki Fiata w Polsce, należy szczególnie dbać. Jednocześnie pragniemy Panu zaproponować spotkanie dwustronne z przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność na temat działań, jakie moglibyśmy wspólnie podjąć, aby poprawić standardy dialogu społecznego w Fiat Auto Poland.

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Dominik Kolorz