Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Najwyższy czas na podwyżki

2019-03-07

Najwyższy czas na podwyżki

Wieloletni brak podwyżek stawek płacy zasadniczej zdominował wiec protestacyjny pracowników, który odbył się w czwartek 7 marca 2019 przed bramą zakładu FCA Poland w Tychach. Jego uczestnicy wzywali zarząd firmy do niezwłocznego podjęcia rozmów płacowych oraz zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę. Wcześniej z takim żądaniem w trybie sporu zbiorowego wystąpiły wszystkie działające w FCA Poland organizacje związkowe (więcej czytaj tutaj).

Zarząd lekceważy pracowników, zapowiedziane w zeszłym tygodniu negocjacje płacowe nie odbyły się – informowała Wanda Stróżyk, przewodnicząca międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland. – Najwyższy czas, by zarząd zaczął dzielić się milionowymi zyskami z pracownikami, którzy te zyski wypracowują.

Tylko w latach 2015-17 czysty zysk netto FCA Poland przekroczył 650 mln zł (za 2018 nie ma jeszcze danych), tymczasem stawki wynagrodzeń zasadniczych nie wzrosły w tym czasie nawet o grosz!

Dlatego żądamy godnych i sprawiedliwych wynagrodzeń za ciężką oraz wydajną pracę załogi FCA Poland oraz pozostałych fiatowskich spółek – mówiła Wanda Stróżyk.

W akcji protestacyjnej zorganizowanej przez NSZZ Solidarność uczestniczyli przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w zakładzie oraz .pracownicy innych spółek z grupy FCA w Polsce.

Solidarność sprzeciwia się prowadzeniu polityki niskich płac, która spycha kolejne grupy polskich pracowników na sferę ubóstwa i niedostatku. Konieczny jest systematyczny wzrostu płac podstawowych i dlatego wzywamy zarząd do niezwłocznych rozmów oraz szybkiego ustalenia oraz wprowadzenia zbiorowej podwyżki płac zasadniczych. W równej wysokości dla każdego zatrudnionego.

Jeżeli staniecie za związkami zawodowymi, staniecie za Solidarnością, to na pewno te pieniądze dostaniecie – przekonywał zebranych Piotr Nowak, wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. – Tylko musicie być razem.

Był to już drugi w ostatnim czasie wiec protestacyjny przed bramą tyskiego FCA Poland. Poprzedni odbył się dwa tygodnie wcześniej – 21 lutego 2019 (więcej czytaj tutaj). Gdy nie odbyły się zapowiadane na 1 marca 2019 rozmowy płacowe działające w FCA Poland organizacje związkowe podtrzymały żądanie podwyżki stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę w trybie sporu zbiorowego. Pracodawca nie spełnił tego żądania w określonym zgodnie z ustawą terminie, co oznacza, że od 4 marca 2019 trwa w FCA Poland płacowy spór zbiorowy.

(zz)