Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Należy uwzględniać staż pracy

2016-01-08

Należy uwzględniać staż pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy przywracający wiek emerytalny obowiązujący do roku  2012 roku – czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – oraz jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nowej ustawie dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

W decyzji Prezydium Komisji Krajowej z 5 stycznia 2016 (całość czytaj tutaj) podkreślono, że prezydencki projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym przywracając wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Pozytywnie oceniono również powrót do gwarancji otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego, które uzależnione byłoby od osiągnięcia odpowiedniego wieku oraz okresów składkowych i nieskładkowych. 

Jednocześnie w swojej opinii Prezydium Komisji Krajowej stwierdziło brak społecznie oczekiwanego rozwiązania dotyczącego sytuacji osób legitymujących się długimi (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) okresami zatrudnienia, które utraciły zdolność do kontynuowania zatrudnienia, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat życia dla kobiet i 65 lat życia dla mężczyzn. Dlatego też NSZZ Solidarność postuluje wprowadzenie dla takich osób dodatkowej możliwość skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków.

Solidarność domaga się również rozpoczęcia prac nad założeniami Narodowej Strategii Demograficznej, dalszych zmian w systemie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ograniczenia i uszczelnienia KRUS, ograniczenia patologii w tzw. samozatrudnieniu oraz stosowania „umów śmieciowych”, zmian w systemie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stabilizacji zatrudnienia ludzi młodych, systemu rozwiązań prawnych i organizacyjnych pozwalających na kontynuowanie zatrudnienia w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym, wzrostu efektywności systemu publicznej opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej.

Podzielając potrzebę poprawy sytuacji finansowej systemu emerytalnego, szczególnie poprzez zwiększanie przychodów systemu w związkowej opinii jednak równocześnie wskazano, że najefektywniejsze – tak dla wysokości przyszłych świadczeń jak i dla sytuacji finansowej systemu – nadal pozostają działania zmierzające do wzrostu realnych wynagrodzeń, gdyż brak równowagi finansowej systemu jest w dużej mierze efektem niskiego poziomu płac, w tym minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia.

Warto także przypomnieć, iż przywrócenie niższego wieku emerytalnego, którego podniesienie przeforsował w 2012 rząd Donalda Tuska ignorując zarówno sprzeciw partnerów społecznych, jak i obywatelskiego wniosku o referendum (więcej czytaj tutaj) było jednym z podstawowych punktów Umowy programowej podpisanej na początku maja 2015 przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność podpisała z ówczesnym kandydatem, zaś obecnie Prezydentem RP Andrzejem Dudą (więcej czytaj tutaj). Zaś obecny prezydent – w odróżnieniu od swojego poprzednika – nie rzuca słów na wiatr i dotrzymuje zobowiązań.

(opr. inf)