Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Negocjacje płacowe w Fiat Auto Poland

2011-04-08

W dniu dzisiejszym tj. 08.04.2011r. odbyło się spotkanie z Dyrekcją Fiat Auto Poland, na którym Solidarność i Sierpień 80 nie zaakceptowali poniższych propozycji Dyrekcji!
Pięć Związków Zawodowych podpisało niesatysfakcjonujące pracowników porozumienie płacowe, tj.:

  • - od 01.04.2011 r. podwyżka MPG 150zł dla każdego równo oraz
    - premia miesięczna z 15% na 18%,
    - jednorazowa wypłata 300zł,
    - premia efektywnościowa podniesiona do 1200zł ., która od 01.01.2012 r ma    być włączona do indywidualnego wynagrodznia pracownika,  
    - 400 nadgodzin z dopłatą 50 zł za sobotę oraz 1 dzień wolny- płatny za 4 w ciągłości przepracowane soboty.