Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Niepewne perspektywy

2020-06-05

Działania podejmowane w bielskim Avio Polska celem utrzymania działalności spółki oraz miejsc pracy w warunkach głębokiego spadku zamówień wywołanego pandemią COVID-19 zostały omówione podczas spotkania dyrekcji ze związkami zawodowymi, które odbyło się 4 czerwca 2020.

Obecnie – zgodnie z obowiązującym do 31 lipca 2020 porozumieniem wymaganym przez specustawę (tarczę) antykryzysową – pracownicy Avio Polska (poza Działem Inżynierii) objęci są obniżonym o 20 proc. wymiarem czasu pracy, co wiąże się z proporcjonalnie zmniejszonym – czyli do 80 proc. – wynagrodzeniem. Równocześnie spółka zredukowała liczbę osób zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, zaś kilkunastu zatrudnionych zdecydowało się na dobrowolne odejście z pracy. Ponadto grupa pracowników została przeniesiona do prac nie związanych z bieżącą produkcją, a sporo osób korzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dzieci. Wszystkie te działania pozwalają aktualnie utrzymać w Avio Polska produkcję przez cztery dni w tygodniu.

Niestety perspektywy – w tym zwłaszcza redukowane zamówienia – na dalsze miesiące nie napawają optymizmem. Dlatego też dyrekcja Avio Polska zaproponowała zawarcie kolejnego porozumienia przewidującego obniżenie o 20 proc. wymiaru czasu pracy, zaś w konsekwencji również wynagrodzeń, w okresie następnych pięciu miesięcy – od sierpnia do grudnia 2020. Jednak takie rozwiązanie, co od razu podkreślała nasza międzyzakładowa NSZZ Solidarność FCA Poland, jest zdecydowanie przedwczesne. Po pierwsze do końca lipca 2020 obowiązuje dotychczasowe porozumienie, a przez blisko dwa miesiące sytuacja związana z zagrożeniem COVID-19 może się dynamicznie zmieniać. Natomiast po drugie propozycje zapisów ustawowych umożliwiające dalsze obniżenie wymiaru czasu pracy porozumieniem nie są jeszcze obowiązującym prawem (dopiero trafią do Senatu, zaś w czasie czwartkowego spotkania nie były nawet przyjęte przez Sejm) i tym samym najzwyczajniej nie na razie ma prawnej podstawy do zawarcia kolejnego porozumienia.

Mimo to pracodawca zaproponował, aby związki zawodowe skonsultowały z pracownikami projekt dłuższego – do końca roku – obniżenia wymiaru czasu pracy załogi bielskiego Avio. Zapowiadając jednocześnie po 15 czerwca 2020 ewentualne kolejne spotkanie poświęcone tej kwestii.

(zz)