Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Nowy SIP w Magneti Marelli

2014-12-09

Zakładowym społecznym inspektorem pracy w Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko na nową kadencję 2014-18 wybrany został Zbigniew Kuś, który mandat SIP-owca powierzyli pracownicy Zakładu Amortyzatorów. Natomiast funkcję społecznego inspektora pracy w Zakładzie Zawieszeń pełni Mirosław Kuś. Obaj są aktywnymi, mającymi spore doświadczenie w walce o prawa i interesy pracownicze związkowcami Międzyzakładowej Solidarności FAP.

Choć SIP w bielskim Magneti Marelli liczy łącznie cztery osoby, to jednak do wyboru zakładowego społecznego inspektora pracy potrzebnych było kilka tur głosowań. Początkowo bowiem żaden z kandydatów nie mógł uzyskać wymaganego poparcia, czyli większości głosów ważnych. Dopiero Zbigniewa Kusia zaakceptowały trzy osoby, wszystkie, które oddały ważne głosy (jeden z SIP-owców oddał głos nieważny, wrzucając do urny pustą kartkę).

Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno zakładowemu, jak i wydziałowym społecznym inspektorom pracy należy zgłaszać wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące warunków pracy, a zwłaszcza przestrzegania zasad i standardów BHP. To bowiem właśnie SIP-owcy mogą najszybciej podjąć skuteczną interwencję w tych sprawach, gdyż prawo zapewnia im uprawnienia do kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu wiedzenia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także daje uprawnienia do formułowania pisemnych zaleceń, nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień. Społeczni inspektorzy pracy biorą również udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analizowaniu przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz opiniują plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontrolują ich realizację. Słowem dbają o bezpieczne warunki pracy.

(sp)