Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

O ile wzrosną płace i emerytury?

2016-05-23

Ogólnopolskie reprezentatywne organizacje związkowe: NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ przyjęły wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2017 wynagrodzeń w gospodarce narodowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent. Wspólna związkowa propozycja 19 maja została przekazana Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Strona związkowa zaproponowała, by wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniósł w przyszłym roku nie mniej niż 5,7 proc., wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – nie mniej niż 10,9 proc., natomiast wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę – nie mniej niż 6,5 proc. Oznacza to, że płaca minimalna w 2017 powinna wynosić co najmniej 1.970,25 zł brutto.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien, zdaniem związków zawodowych, wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku bieżącym.

Jednocześnie centrale związkowe zastrzegły sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową proponowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017. Wskazały także potrzebę systemowej gwarancji waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych tak, by zapewniały utrzymanie siły nabywczej tych świadczeń.

Niestety nie udało się natomiast zawrzeć wcześniej porozumienia wszystkich partnerów społecznych – tj. związków zawodowych i pracodawców reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego – w sprawie wzrostu w 2017 wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent.

(opr. inf)