Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Obniżony wymiar czasu pracy – FCA Services

2020-04-24

Pracownicy wszystkich działów FCA Services przez najbliższe trzy miesiące – od 1 maja do 31 lipca 2020będą mieli obniżony o 20 proc. wymiar czasu pracy (nie mniej jednak niż do połowy etatu) oraz proporcjonalnie zmniejszone – czyli do 80 proc. – wynagrodzenia. To efekt spadku obrotów spowodowany pandemią COVID-19.

Równocześnie w rozpoczynającym się od 1 maja 2020 czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym (czyli do 31 sierpnia 2020) pracowników FCA Services obowiązywał będzie równoważny system czasu pracy, dopuszczający przedłużenie dobowego czasy (bez dodatku za nadgodziny) nawet do 12 godzin. Przedłużone dniówki rekompensowane będą krótszym czasem pracy w innych dniach lub dodatkowymi dniami wolnymi. W przypadku równoważnego czasu pracy rozliczanie godzin odbywa się w stosunku jeden do jednego.

Zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami podpisanego w środę 22 kwietnia 2020 porozumienia przedłużony ponad 8 godzin dobowy czas pracy nie będzie obejmować bez wyjątków pracownic w ciąży oraz osób zatrudnionych na stanowiskach, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Natomiast w przypadku pracownic opiekujących się dzieckiem do 4 lat, konieczna będzie ich zgoda na dłuższą pracę dłuższą niż 8 godzin dziennie.

Ponadto spółka może wskazywać pracowników, którzy będą wykonywać pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ze względu na zwiększoną ilość zadań. Ma to pozwolić na uniknięcie zlecania nielicznym pracy w nadgodzinach, gdy większość załogi ma obniżony wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenia.

Tym bardziej, że zawarte 22 kwietnia 2020 porozumienie nie wyklucza, że w przypadku dalszego zmniejszania obrotów (i tym samym zapotrzebowania na pracę) część pracowników FCA Services zostanie objęta przestojem ekonomicznym.

Jednocześnie należy pamiętać, że wynagrodzenie w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli obecnie 2.600 zł brutto – więcej czytaj tutaj) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed jego obniżeniem.

(zz)