Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Obniżony wymiar czasu pracy – Marpol

2020-04-09

Znaczący (o 30 proc.) spadek obrotów gospodarczych spowodowany epidemią COVID-19 spowodował, że od 14 kwietnia do 30 czerwca 2020, czyli przez dwa i pół miesiąca, wszyscy pracownicy czechowickiego Marpolu będą mieli obniżony o 20 proc. wymiar czasu pracy (nie mniej jednak niż do połowy etatu) oraz proporcjonalnie zmniejszone – czyli do 80 proc. – wynagrodzenia. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w czwartek, 9 kwietnia 2020.

Obniżenie wymiaru czasu pracy obejmuje w Marpolu całą załogę – zarówno pracowników bezpośredniej oraz pośredniej produkcji, jak też biurowych i administracji. Jednak w przypadku zwiększenia produkcji (lub pracy) pracodawca może podwyższać wymiar czasu pracy (także do pełnego etatu) poszczególnym grupom pracowników, oczywiście jednocześnie zwiększając odpowiednio wynagrodzenie.

Zgodnie z ustawą wynagrodzenie w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 2.600 zł brutto) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed jego obniżeniem. Innymi słowy pracownik zatrudnionych dotychczas na cały etat otrzymywać, będzie 80 proc. dotychczasowej wypłaty, ale nie mniej niż ustawową płacę minimalną.

Warto także podkreślić, że wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników Marpolu nie zostanie proporcjonalnie zmniejszony za okres obniżonego wymiaru czasu pracy. Przeliczane mają być natomiast (niestety na niższe) stawki odpraw emerytalnych, co sprawia, że do połowy roku w Marpolu lepiej nie przechodzić na emeryturę.

Ponadto do końca czerwca 2020 możliwe są także w Marpolu wprowadzanie – z 7-dniowym wyprzedzeniem – zmian w rozkładach i harmonogramach czasu pracy.

(zz)