Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Ocena do poprawy

2013-04-25

Przypominamy – każdy pracownik, który uważa, że otrzymał zaniżona ocenę roczną (okresową) powinien natychmiast się od niej odwołać, informując jednocześnie o całej sprawie organizację związkową. Procedura korygująca przewiduje bowiem udział w niej związku zawodowego, reprezentującego pracownika. Nie należy także zwlekać ze złożeniem odwołania, gdyż jest na to zaledwie kilka dni. Jednocześnie niesprawiedliwie oceniony pracownik w żadnym wypadku nie powinien podpisywać się pod zaniżona oceną.

Sprawa jest ważna, gdyż zaniżona ocena roczna często ma wpływ na dodatkowe składniki wynagrodzenia, a niska bywa również dla dyrekcji powodem do zwolnienia. Dlatego też należy domagać się sprawiedliwej oceny, pamiętając, że dotyczyć powinna ona tylko wykonywanej pracy, natomiast jej kryteria muszą być takie same dla wszystkich. Wynika to wprost z powszechnie obowiązującego prawa pracy – art. 113 i 183a Kodeksu pracy zakazują wszelkiej bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji w zatrudnieniu, a zatem również ze względu na stan zdrowia, wzrost, tuszę czy macierzyństwo, natomiast art. 183c Kodeksu pracy, gwarantuje pracownikom prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Zatem ocena roczna (okresowa) powinna być dokonana na podstawie obiektywnych oraz jednoznacznych kryteriów, najlepiej ilościowych bądź jakościowych.

Należy jednocześnie pamiętać, że na co zwrócił uwagę w swoich wyrokach sądy pracy – okręgowy w Katowicach oraz rejonowy w Tychach – obowiązkowym kryterium oceny okresowej nie powinno być zgłaszanie tzw. pomysłów, gdyż jak pokreślono w sądowych orzeczeniach „pracodawca nie może zmuszać pracownika do zgłaszania pomysłów, jeżeli pracowników akurat na tym odcinku nie przejawia inicjatywy, ale jest dobrym pracownikiem i starannie wykonuje swoje obowiązki”. Słowem pracownik ma dobrze wykonywać swoje obowiązki, ale już niekoniecznie musi wykazywać się zmysłem racjonalizatorskim.

Wzór odwołania od oceny rocznej można otrzymać w siedzibach NSZZ Solidarność FAP w Bielsku-Białej i Tychach.

(zz)