Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Opieka na godziny

2016-01-04

Od 2 stycznia 2016 zmieniły się zasady korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia oraz urlopów ojcowskich i rodzicielskich. Zmiany ułatwiają możliwość skorzystania z wolnego na opiekę w sposób wybrany przez pracownika, a zarazem optymalny dla jego rodziny.

Zgodnie z nowelizowanym art. 188 § 1 Kodeksu pracy obecnie można dwa dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat przeliczać na godziny. Zatem oznacza to – jak tłumaczy ekspert prawa pracy adwokat Piotr Wojciechowski na łamach Dziennika Gazety Prawnej – że korzystanie z wolnego „na dziecko” będzie możliwe nawet przez 16 dni po jednej godzinie. Co ważne niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Korzystanie z godzin opieki w wielu wypadkach może być rozwiązaniem korzystniejszym dla rodziców niż dotychczasowe, kiedy można było skorzystać tylko z całych dwóch dni opieki nad dzieckiem. Wielokrotnie zdarzają się bowiem sytuacje powodujące konieczność wyjścia z pracy na dwie, trzy godziny bez potrzeby wykorzystania całego dnia. Mogą to być na przykład wizyty lekarskie, szczepienia czy zebrania szkolne.

Trzeba bowiem pamiętać, że aby skorzystać z dnia (lub godzin) opieki dziecko nie musi być chore, ani też pracownik nie musi w żaden sposób uzasadniać czy też udowadniać, że latorośl potrzebuje opieki. Wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem udziela się na wniosek pracownika, a pracodawca ma obowiązek udzielić wolnego we wskazanym terminie.

Także od 2 stycznia 2016 zmieniają się przepisy art. 1823 Kodeksu pracy regulujący zasady udzielania dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami pracownicy wychowujący dziecko mogą wykorzystać ten urlop w dwóch częściach (z których żadna nie może być krótsza niż tydzień, czyli w praktyce po tygodniu) do momentu, w którym dziecko ukończy 2 lata. Wcześniej urlop ojcowski należało wykorzystać jednorazowo do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Jednocześnie Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do uwzględnienia wniosku pracownika, a zatem nie może on odmówić udzielenia takiego urlopu.

(zz)