Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Pakiet podwyżek w Fenice

2019-07-05

Podwyżkę wynagrodzeń pracowników ruchu ciągłego o nieco ponad 700 zł miesięcznie, zaś wszystkich pozostałych zatrudnionych o 500 zł miesięcznie przewiduje podpisany 4 lipca 2019 w Fenice Poland pakiet ekonomiczny na lata 2019-2020.

Zgodnie z jego postanowieniami w Fenice Poland wprowadzona będzie, w dwóch równych transzach, zbiorowa podwyżka wynagrodzeń wszystkich pracowników. Pierwsza obowiązywać będzie od 1 lipca 2019, natomiast druga – od 1 stycznia 2020. W obu transzach wszystkie stawki płacy zasadniczej wzrosną o 218 zł co razem z 15 proc. premii daje wzrost płac o 250,70 zł. Zatem w sumie podwyżka zbiorowa, równa dla całej załogi Fenice Poland, wyniesie 501,40 zł miesięcznie (w tym 436 zł podwyżki stawek zasadniczych plus 65,40 zł zwiększonej premii).

Ponadto od 1 października 2019 zwiększony zostanie o 150 zł – do 390 zł miesięcznie – dodatek za prace w ruchu ciągłym. Natomiast od początku 2020 dodatek ten zostanie powiązany z płaca minimalną i będzie wynosił 18 proc. najniższego ustawowego wynagrodzenie, czyli najprawdopodobniej wzrośnie do 441 zł (rząd proponuje bowiem podniesienie od 1 stycznia 2020 płacy minimalnej do 2.450 zł – więcej czytaj tutaj). Oznaczać to będzie podwyżkę dodatku za pracę w ruchu ciągłym o łącznie 201 zł, co razem ze zbiorową podwyżką płac zasadniczych daje wynagrodzenia wyższe o 702,40 zł.

Jednocześnie powiązanie wysokości dodatku za pracę w ruchu ciągłym z płacą minimalną oznacza, że jego kwota rosnąć będzie systematycznie, co roku, wraz wzrostem ustawowego najniższego wynagrodzenia w kraju.

Wszystkie te podwyżki wprowadzone zostaną protokołem dodatkowym do układu zbiorowego (ZUZP) obowiązującego w Fenice Poland.

Ustalono również, że dodatki do wynagrodzeń określone w dziale V układu zbiorowego – m.in. funkcyjne, za pracę w nadgodzinach, premie – będą przedmiotem dalszych negocjacji.

Należy podkreślić, że zakończone podpisaniem pakietu ekonomicznego na lata 2019-20 negocjacje płacowe w Fenice Poland trwały praktycznie pół roku, zaś rozpoczynając je dyrekcja początkowo nie przewidywała żadnych podwyżek zbiorowych. Determinacja i argumenty NSZZ Solidarność przesądziły jednak o tym, że podwyżka wyniesie nieco ponad 500 zł dla wszystkich pracowników oraz 700 zł dla zatrudnionych w ruchu ciągłym. My bowiem stoimy zawsze po stronie ludzi.

(zz)