Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

PIP sprawdzi

2011-07-26

Utrzymywanie pracowników w ciągłym stresie, stosowanie metod mających znamiona mobbingu oraz sięganie po kary nieproporcjonalne do przewinień może doprowadzić do tragedii. Ludzka wytrzymałość ma bowiem swoje granice.

Aby wykluczyć takie niebezpieczeństwo Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić wśród załogi Sistema ankietę dotyczącą problemów mobbingu i stresu w miejscu pracy. Pozwoli oni wykryć występujące przypadki zachowań mobberskich, którym dyrekcja ma kodeksowy obowiązek przeciwdziałać.

Warto również zwrócić uwagę, że potęgowanie przez przełożonych stresu oraz rozdawanie kar na lewo i prawo niesie dla firmy nie tylko ryzyko prawne, związane z narażeniem się na oskarżenie o mobbing, ale także ekonomiczne. Ciągły stres prowadzi bowiem do obniżenia motywacji i zaangażowania pracowników, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe spółki oraz jej wizerunek jako pracodawcy (co z kolei może w przyszłości utrudnić pozyskiwanie nowych pracowników).

(zz)