Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Płaca minimalna (mocno) w górę

2023-01-02

W tym roku będą dwie podwyżki płacy minimalnej, łącznie o 590 zł. Od 1 stycznia 2023 płaca minimalna będzie wynosiła 3.490 zł, zaś od 1 lipca 2023 – 3.600 zł. To blisko o jedną piątą więcej niż w 2022. Tak wysokiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę jeszcze w Polsce nie było.

Do podwyższenia płacy minimalnej dwa razy w roku obligują rządzących przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z nimi dwie podwyżki muszą wejść w życie, gdy inflacja przekracza 5 proc. i właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. We wrześniu 2022, kiedy ogłaszano wysokość płacy minimalnej na przyszły rok, inflacja wynosiła 16,1 proc. w ujęciu rocznym (rok do roku). Natomiast w grudniu 2022 – jak podał GUS – inflacja wynosiła 16,6 proc. (zaś w listopadzie sięgnęła nawet 17,5 proc. rok do roku).

Wzrost płacy minimalnej przełożył się również na podniesienie minimalnej stawki godzinowej. Od stycznia 2023 za godzinę pracy pracodawca będzie musiał zapłacić pracownikowi co najmniej 22,80 zł brutto. Natomiast w lipcu 2023 stawka ta wzrośnie do 23,50 zł i będzie o 3,80 zł wyższa od obowiązującej w minionym roku.

Jednocześnie ważne, aby obok podnoszenia ustawowej płacy minimalnej odpowiednio rosły wynagrodzenia wszystkich pozostałych pracowników. Inaczej zarobki osób nowo zatrudnionych oraz doświadczonych pracowników będą spłaszczane do podobnego poziomu. Tymczasem płaca powinna być adekwatna do umiejętności, doświadczenia i wysiłku, jaki wkłada w nią dany pracownik. To są jasne i proste reguły, dzięki którym ludzie będą zadowoleni z zarobków, a pracodawcy z ich pracy.

(rd)