Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżka i nagroda w Sistema Poland

2022-04-30

Równy dla wszystkich pracowników Sistema Poland wzrost płacy zasadniczej oraz jednorazową nagrodę wypłaconą razem z wynagrodzeniem za kwiecień 2022 (czyli do 10 maja) przewiduje porozumienie płacowe, zawarte w tej spółce w piątek 29 kwietnia 2022.

Zgodnie z jego postanowieniami od 1 kwietnia 2022 miesięczne płace zasadnicze wzrastają w Sistema Poland o 423,73 zł, zaś na stanowiskach robotniczych o odpowiednio 2,52 zł za godzinę. Jednocześnie w związku z wejście podwyżek w życie od drugiego kwartały, wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2022 pracownicy Sistema Poland otrzymają do 1.000 zł jednorazowej nagrody.

W pełnej wysokości będzie ona wypłacona osobom, które przepracowały cały okres od stycznia do marca 2022, w innych przypadkach będzie proporcjonalnie zmniejszana. Przy czym do okresu przepracowanego wliczane będą usprawiedliwione nieobecności pracownika, podczas których zachowuje on prawo do wynagrodzenia lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowego).

Ponadto porozumienie w Sistema Poland przewiduje przedłużenie okresów rozliczeniowego czasu pracy, tak aby odpowiadał on okresom rozliczeniowym u głównych kontrahentów (czyli tyskiego FCA Poland i bielskiego FCA Powertrain). Obecny okres rozliczeniowy został przedłużony do 30 września 2022, natomiast od 1 października 2022 będzie obowiązywał w Sistema Poland sześciomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy – identycznie jak w polskich spółkach FCA.

(zz)