Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżka na dwa razy w Denso

2018-12-03

Zakończyły się rozmowy płacowe w tyskim Denso Thermal Systems Polska, gdzie wystąpiliśmy z żądaniem zbiorowej podwyżki wynagrodzeń w wysokości 760 zł miesięcznie dla każdego zatrudnionego. W wyniku rzeczowych  negocjacji wypracowano kompromis i w 30 listopada 2018 podpisano wynegocjowane przez międzyzakładową NSZZ Solidarność FCA Poland porozumienie gwarantujące w tej spółce w 2019 wzrost wynagrodzenia miesięcznego o 520 zł dla każdego pracownika.

Stawki wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników Denso wzrosną w sumie o 330 zł. Podwyżka ta podzielona zostanie na dwie część. Od 1 stycznia 2019 wynagrodzenia zasadnicze zwiększone zostaną o 177 zł miesięcznie (podwyżka stawek minimalnej płacy gwarantowanej o 150 zł plus 18 proc. premii regulaminowej oraz odpowiednio stawek godzinowych o 0,90 zł, co po doliczeniu premii daje 1,06 zł na godzinę), natomiast od 1 kwietnia 2019 wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o kolejne 153 zł miesięcznie (podwyżka stawek minimalnej płacy gwarantowanej o 130 zł plus 18 proc. premii oraz odpowiednio stawek godzinowych o 0,78 zł, co po doliczeniu premii daje 0,92 zł na godzinę).

Ponadto – także od 1 kwietnia 2019zwiększona zostanie o 190 zł, czyli do 270 zł miesięczna premia frekwencyjna. Premia ta jest równa dla wszystkich pracowników spółki, zaś prawo do niej nabywa każdy, kto w danym miesiącu przepracuje wszystkie harmonogramowe dni robocze, będąc przy tym  zatrudnionym przez pełen miesiąc. Co ważne urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe, dni opieki nad dzieckiem oraz zwolnienia wynikające z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przy ustalaniu premii frekwencyjnej traktowane są na równi z czasem przepracowanym.

Dodatkowo, również od 1 kwietnia 2019, obecny dodatek do bezpośredniej produkcji zostanie włączony do płacy zasadniczej poprzez zwiększenie super minimum indywidualnego pracowników produkcyjnych o kwoty od 0,35 zł do 0,46 zł na godzinę, w zależności od kategorii zaszeregowania. Razem z naliczaną od super minimu 18 proc. premią oznacza to przeciętnie od niespełna 70 zł do ponad 91 zł miesięcznie. Zatem w sumie wynagrodzenia podstawowe (z premią regulaminową) pracowników produkcyjnych w Denso wzrosną w 2019 o ponad 400 zł miesięcznie.

(zz)