Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżka na trzy razy

2014-07-31

W ciągu najbliższych kilku miesięcy trzy razy czekają pracowników Fenice Poland podwyżki wynagrodzeń. Łącznie ich stawki zasadnicze wzrosną średnio o 296 zł miesięcznie, co razem z premią regulaminową (15 proc.) oznacza podwyżkę płac o 340 zł. Oczywiście dodatkowo wzrosną dodatki za godziny nadliczbowe oraz wszelkie składniki wynagrodzenia naliczane od stawki zasadniczej.

Zgodnie z podpisanym dzisiaj pakietem ekonomicznym na lata 2014-15 pierwsza transza podwyżek stawek minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) – średnio o 116 zł, czyli z premią 133,40 zł – obowiązuje od 1 lipca 2014, czyli zostanie uwzględniona już przy najbliższej wypłacie.

Druga część podwyżki, zwiększająca stawki MPG o 80 zł (razem z premią 92 zł) obowiązywać będzie od 1 listopada 2014, natomiast trzecia transza, za sprawą której stawki MPG wzrosną średnio o 100 zł (czyli wypłaty razem z premią o 115 zł) uruchomiona zostanie od 1 stycznia 2015.

Podczas negocjacji zapowiedziano także, że jedna czwarta pracowników Fenice Poland otrzyma w bieżącym półroczu podwyżkę indywidualną lub przeszeregowanie. Pierwsze osoby takie podwyżki otrzymały w lipcu, czyli cały proces został już uruchomiony.

Jednocześnie ustalono, że nagroda z okazji Świąt Bożego Narodzenia wyniesie w 2014 w Fenice Poland 1.750 zł dla każdego pracownika zatrudnionego w dniu jej wypłaty, czyli 10 grudnia bieżącego roku. Nagroda świąteczna zostanie bowiem wypłacona z wynagrodzeniem za listopad. Osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy (na część etatu) nagroda świąteczna zostanie wypłacona proporcjonalnie do obowiązującego ich czasu pracy. Innymi słowy, przykładowo pracownik zatrudniony na pół etatu otrzyma nagrodę zmniejszoną o połowę.

Warto zwrócić uwagę, że pakiet ekonomiczny w Fenice Poland nie uzależnia podwyżek płac, ani żadnych innych składników wynagrodzenia od wprowadzenia elastycznego czasu pracy, czy też zwiększenia dopuszczalnej liczby nadgodzin powyżej limitu określonego w Kodeksie Pracy.

(zz)