Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżka płac w FCA Services

2019-05-08

Wzrost wynagrodzeń (minimalna płaca gwarantowana wraz z premią) od 1 kwietnia 2019 o średnio 230 zł miesięcznie przewiduje porozumienie płacowe w FCA Services. Jednocześnie pracownicy spółki otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości 690 zł, będącą wyrównaniem za brak podwyżek w pierwszym kwartale 2019. Nagroda ta będzie naliczana proporcjonalnie do liczby miesięcy przepracowanych w okresie od stycznia do marca tego roku, zaś wypłacona 10 maja 2019, razem z wynagrodzeniem za kwiecień.

Zasadnicza kwota podwyżki jest podana jako średnia, ale porozumienie ustala również, że dla kategorii AII4 minimalna płaca gwarantowana wzrośnie o 183,60 zł, co razem z 18-proc. premią oznacza wzrost miesięcznych wynagrodzeń o 216,65 zł.

Tym samym wiadomo, że skala podwyżek MPG wahać się będzie od 164,73 zł (z premią 194,38 zł) na kategorii AII1 do 401,80 zł (z premią 474,12 zł) w przypadku kategorii DI5.

Należy jednocześnie pamiętać, że w FCA Services regularnie, co roku wprowadzana są zbiorowe podwyżki płac. W ostatnich trzech latach wynosiły one po 130 zł, co razem z obecną podwyżka oznacz, że w latach 2016-2019 wynagrodzenia podstawowe w tej spółce wzrosły o 620 zł miesięcznie, czyli o ponad jedną trzecią (dokładnie 37,5 proc.) więcej niż w FCA Poland.

(zz)