Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżka stawek oraz dodatków w Avio

2019-02-28

Zgodnie z wynegocjowanym przez NSZZ Solidarność porozumieniem płacowym od 1 marca  2019 wzrastają w Avio Polska stawki płacy zasadniczej, dodatek do godzin nocnych (który w tej spółce jest wyższy od kodeksowego minimum) oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Razem daje to wzrost miesięcznych wynagrodzeń o 310 zł. Uwzględniając zaś jednorazowy bonus 300 zł wypłacony z wynagrodzeniem za marzec 2019 oraz wzrost (do 2.150 zł) nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia łączna podwyżka ta będzie jeszcze o 50 zł wyższa.

Negocjacje płacowe w Avio Polska, rozpoczęte w odpowiedzi na złożone przez Solidarność żądanie podwyżki wynagrodzeń, trwały jeden dzień. Rozpoczęły i zakończyły się 27 lutego. Podpisane na zakończenie porozumienie przewiduje wzrost od 1 marca 2019:

  • stawek miesięcznej płacy zasadniczej o 1,26 zł na godzinę (miesięcznie to 211 zł) poprzez zwiększenie o taką kwotę tabeli minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) na każdym poziomie płacowym. Tym samym stawki MPG od marca wynoszą w Avio: 19,46 zł na poziomie A1, 21,25 zł na B1 oraz 22,06 zł na C2. Na tych trzech poziomach zatrudniona jest zdecydowana większość (blisko dwie trzecie) pracowników;
  • wzrost dodatku za pracę w godzinach nocnych o 1,50 zł na godzinę (przeciętnie miesięcznie 84 zł). Dodatek ten, otrzymywany przez ok. 70 proc. pracowników Avio wzrasta o połowę z 3 zł do 4,50 zł i jest zdecydowanie wyższy od kodeksowego minimum (o którym więcej można przeczytać tutaj);
  • wzrost ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej o 15 zł, wzrost z obecnych 35 zł do 50 zł miesięcznie.

Dodatkowo porozumienie płacowe przewiduje:

  • wypłatę jednorazowego bonusu w wysokości 300 zł wraz z wynagrodzeniem za marzec (czyli płatnego do 10 kwietnia 2019);
  • zwiększenie o 300 zł do wysokości 2.150 zł wypłacanej w grudniu nagrody z okazji świąt Bożego Narodzenia dla pracowników mających powyżej roku stażu pracy. W przepadku nowozatrudnionych, mających staż pracy do roku nagroda ta wynosić będzie 1.950 zł i będzie wypłacana proporcjonalnie do okresu pracy w Avio Polska.

Ponadto ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na pracę w związku z realizacją zwiększonych zadań produkcyjnych w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2019 każdy pracownik, który wyrazi zgodę na dodatkową pracę w dni inne niż robocze, tj. niedziele i święta, w godzinach nadliczbowych otrzymywać będzie obok normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 200 proc. wynagrodzenia. Rozważane przez pracodawcę jest także wprowadzenie dodatku 150 proc. za prace na trzeciej (nocnej) zmianie z soboty na niedziele.

(zz)