Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżka wynagrodzeń w ASK Poland

2021-01-08

Od 1 stycznia 2021 – zgodnie z porozumieniem płacowym wynegocjowanym przez naszą międzyzakładową NSZZ Solidarność – wynagrodzenia zasadnicze każdego pracownika ASK Poland zostały podwyższone o 250 zł miesięcznie. Podwyżka ta jest równa dla wszystkich i obejmuje zarówno zatrudnionych na umowach stałych, jak i czasowych.

Natomiast już od kwietnia 2020 obowiązuje w ASK Poland ponad dwukrotnie wyższa (podniesiona o 250 zł do 550 zł) premia frekwencyjna oraz zwiększona premia produkcyjna. Te podwyżki to również wymierny efekt ubiegłorocznego sporu zbiorowego w tej bielskiej spółce (więcej czytaj tutaj) oraz determinacji załogi w walce o godne wynagrodzenia (więcej czytaj tutaj).

Kolejny też raz potwierdziło się, że zorganizowani pracownicy mają lepiej, zaś NSZZ Solidarność zawsze stoi po stronie ludzi, broniąc ich praw oraz interesów pracowniczych.

(zz)