Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżki i dodatek stażowy w ASK

2018-03-13

Zgodnie z wynegocjowanym i podpisanym nowym porozumieniem płacowym w latach 2018-2019 systematycznie rosnąć będą w ASK Poland stawki zasadnicze i premia frekwencyjna (za obecność) – łącznie o 400 zł miesięcznie oraz wprowadzony zostanie nowy dodatek stażowy wynoszący – po dziesięciu latach pracy – do 150 zł miesięcznie.

Wzrost wynagrodzeń w ASK Poland odbędzie się w dwóch transzach. Od 1 marca 2018 wzrastają płace zasadnicze o 150 zł miesięcznie oraz premia frekwencyjna o 100 zł. Natomiast od 1 stycznia 2019 o kolejne 100 zł zwiększone wszystkie stawki zasadnicze (i tym samym najniższa stawka wynosić będzie 2.687 zł) oraz o dalsze 50 zł premia frekwencyjna, która osiągnie poziom 300 zł miesięcznie. Dodatkowo od początku 2019 wprowadzony zostanie dodatek stażowy wynoszący od 30 zł po dwóch latach pracy w ASK Poland i rosnący o 15 zł rocznie do poziomu 150 zł dla pracowników z dziesięcioletnim (i wyższym) stażem w spółce.

Ponadto od 1 kwietnia 2018 na wniosek NSZZ Solidarność wprowadzono korzystną dla pracowników zmianę w zasadach premii frekwencyjnej – będzie ona wypłacana w przypadku maksymalnie dwóch krótki (do 3 dni w miesiącu) nieobecności w danym roku kalendarzowym. Dotychczas za każdy jeden dzień nieobecności w pracy premia zmniejszana była o połowę, a tym samym po drugim dniu pracownik już jej nie otrzymywał.

Należy równocześnie pamiętać, że od 2010 za sprawą porozumień płacowych wynegocjowanych przez NSZZ Solidarność najniższe stawki płacy zasadniczej w ASK Poland wzrosły ponad dwukrotnie (z 1.317 zł do 2.687 zł od 1 stycznia przyszłego roku). A dochodzi do tego jeszcze premia frekwencyjna – obecnie 250 zł, a od stycznia 300 zł miesięcznie – oraz nowy dodatek stażowy.

(rd)