Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Podwyżki w Denso

2017-04-25

Zgodnie z podpisanym porozumieniem płacowym od 1 kwietnia 2017 o 150 zł miesięcznie wzrosły wynagrodzenia zasadnicze pracowników Denso Thermal Systems Polska. Podwyżka zbiorowa jest równa dla wszystkich i obejmuje całą załogę. Dodatkowo nawet jedna piąta pracowników spółki ma być objęta podwyżkami indywidualnymi.

Dyrekcja zapowiedziała, że podwyżki indywidualne w 2017 otrzyma 15-20 proc. zatrudnionych, natomiast przy ich przyznawaniu w pierwszej kolejności brany będzie pod uwagę staż pracy. Zatem dodatkowo wyższe zarobki mają otrzymywać zwłaszcza doświadczeni pracownicy, którzy na dłużej związali swoje losy z w tyskim Denso.

Dotychczas, od stycznia do marca bieżącego roku, indywidualne podwyżki przyznano już 45 pracownikom, których stawki wzrosły średnio o nieco ponad 180 zł. Oznacza to, że jeżeli taka wysokość podwyżek indywidualnych została by utrzymana, zaś indywidualne przeszeregowania obejmą zapowiadaną jedną piątą (20 proc.) załogi, to średni wzrost wynagrodzeń zasadniczych w Denso wyniesie w tym roku ponad 186 zł.

Podczas negocjacji płacowych NSZZ Solidarność wystąpiła dodatkowo z propozycją utworzenia w Denso dodatku stażowego. Dyrekcja stwierdziła, że jest otwarta na tą propozycję i zadeklarowała wolę prowadzenia rozmów nad wprowadzeniem takiego dodatkowego składnika wynagrodzenia. Ponadto zapowiedziała możliwości włączenia do stawki zasadniczej obecnej premii efektywnościowej oraz premii za wyniki. Te kwestie będą jednak przedmiotem kolejnych negocjacji płacowych. Warunkiem włączenia premii efektywnościowej do stawki jest jednak wypłacenie jej pracownikom w pełnej wysokości za rok poprzedni (obecnie premię efektywnościową załoga otrzymuje z poślizgiem – wypłacana w tym roku dotyczy efektywności w 2016), zaś włączenia do stawki premii za rok bieżący. Dokładnie takie same zastrzeżenia były przedstawione w tyskim Fiacie, ale dyrekcja ówczesnego FAP, przy akceptacji pozostałych organizacji związkowych, nie zamierzała jednak wypłacać należnej, wypracowanej premii za poprzedni rok.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tegorocznego porozumienia płacowego w Denso każdy związkowiec może uzyskać w tyskiej siedzibie NSZZ Solidarność FCA Poland. Podobnie jak wszelką możliwą pomoc – w tym profesjonalne wsparcie prawne – w sprawach pracowniczych. My bowiem zawsze stoimy po stronie pracowników, broniąc ich praw i interesów.

(zz)