Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Pól tysiąca podwyżki w Magneti Marelli

2019-01-26

W wyniku prowadzonych od listopada ubiegłego roku negocjacji NSZZ Solidarność podpisała porozumienie płacowe, na podstawie którego stawki wynagrodzeń zasadniczych w bielskim Magneti Marelli od 1 stycznia 2019 wzrosły, uwzględniając zwiększającą się razem z podstawą premię, o 500 zł miesięcznie za nominalny czas pracy. Co ważne podwyżka jest równa dla wszystkich zatrudnionych.

Zgodnie z podpisanym w piątek 25 stycznia porozumieniem godzinowe stawki minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) od 1 stycznia 2019 na każdym poziomie tabeli płac wzrosły w Magneti Marelli o 2,47 zł, co razem z premią daje wzrost wynagrodzenia o 2,99 zł na godzinę. Tym samym na faktycznie najniższej (gdyż na poziomach A2-A1 nikt nie jest zatrudniony) kategorii B2 stawka wynosi obecnie 17,93 zł na godzinę (z premią 21,69 zł), natomiast stawka na kategorii C2 to teraz 19,84 zł (z premią 24,01 zł), a na C1 – 20,89 zł (z premią 25,28 zł). Na najwyższej kategorii produkcyjnej (E1) aktualna stawka to 27,08 zł na godzinę (z premią 32,77 zł).

W przypadku pracowników wynagradzanych według stawek miesięcznych MPG od 1 stycznia 2019 wzrosły one o 413,31 zł, co po uwzględnieniu premii daje podwyżkę płac o 500,11 zł miesięcznie.

Dodatkowo w zawartym w piątek porozumieniu płacowym ustalono, że nagroda okolicznościowa z okazji świat Bożego Narodzenia w 2019 wyniesie 1.500 zł. Pracownicy, którzy pracę w Magneti Marelli rozpoczną w trakcie bieżącego roku nagrodę bożonarodzeniową otrzymają w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

Ponadto w związku ze zmianą przepisów Kodeksu pracy wprowadzono w Regulaminie pracy bielskiego Magneti Marelli zapis, że wypłata wynagrodzenia co do zasady dokonywana jest formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez pracownika. Osoby, które chcą otrzymywać wypłatę do ręki muszą złożyć odpowiedni wniosek w postaci pisemnej lub elektronicznej.

(zz)