Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Ponowione żądanie płacowe

2014-05-19

Po wnikliwej, merytorycznej analizie przekazanych przez dyrekcję FAP danych ekonomicznych i produkcyjnych międzyzakładowa Solidarność FAP ponowiła żądania zbiorowej podwyżki płac oraz przywrócenia dodatku za pracę we włoski soboty, a także podniesienia premii efektywnościowej.

Solidarność nieustannie domaga się zapewnienia pracownikom FAP godnych wynagrodzeń, odpowiadających ich wysiłkowi, wydajności i zaangażowaniu. Dlatego też w oficjalnym piśmie do dyrekcji FAP ponowiliśmy żądania:

  1. niezwłocznego wprowadzenia, z wyrównaniem od początku 2014, podwyżki zbiorowej w równej wysokości dla wszystkich zatrudnionych w Fiat Auto Poland poprzez podniesienie stawek zaszeregowania o 2,50 zł na godzinę brutto oraz odpowiednio 420 zł miesięcznie brutto, w przypadku pracowników wynagradzanych według stawek miesięcznych;
  2. przywrócenia dodatku za pracę we włoskie soboty w wysokości 50 zł brutto za każdą przepracowaną dodatkową (tj. ponad normę wynikającą z harmonogramu) dniówkę wraz z wyrównaniem;
  3. podniesienia maksymalnej wysokości premii efektywnościowej do trzykrotności minimalnej płacy ustawowego (tj. do poziomu obowiązującego w 1998, tj. pierwszym pełnym roku obowiązywania ZUZP FAP – wówczas płaca minimalna wynosiła 500 zł) oraz uwzględnienia przy obliczeniu premii efektywnościowej rzeczywistej jej kwoty bazowej za 2010, a tym samym wynikającego z tego skorygowania średniej wysokości premii efektywnościowej wypłaconej w 2012 i 2013;
  4. wypłatę jednorazowej premii w równiej wysokości dla każdego zatrudnionego w Fiat Auto Poland, jako rekompensaty z brak zbiorowych podwyżek płac w latach 2012-13.

Należy pamiętać, że pracownicy FAP w pełni zasłużyli na podwyżkę płac, gdyż to oni wypracowali w ostatnich latach liczone w setki milionów zyski spółki (więcej czytaj tutaj). Zmalałyby one zaledwie o kilka procent, gdyby zostały zrealizowane zgłoszone żądania płacowe. Słowem Solidarność domaga się, aby firma w niewielkiej części podzieliła się zyskami z ludźmi, którzy te pieniądze wypracowali.

Jednak koniecznym warunkiem wprowadzenia zarówno podwyżki stawek, jak również dodatku oraz wyższych premii jest wsparcie przez większość pracowników związkowych działań i żądań zgłaszanych przez NSZZ Solidarność. Najlepszym sposobem jest wstępowanie w szeregi naszej organizacji związkowej. Razem, walcząc solidarnie, możemy osiągnąć więcej, gdyż zorganizowani mają lepiej.

(zz)