Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Porozumienia w FCA Poland i FCA Powertrain

2022-04-07

Wzrost wynagrodzeń o ponad tysiąc złoty miesięcznie w ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy zapewnia pracownikom tyskiego FCA Poland i bielskiego FCA Powertrain Poland dwuletnie porozumienie podpisane w piątek 1 kwietnia 2022 po trzymiesięcznych negocjacjach przez naszą Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność  wspólnie z pozostałymi związkami zawodowymi, działającymi w obu polskich spółkach FCA.

Już w tym miesiącu płace pracowników produkcyjnych FCA Poland wzrosną o 747 zł miesięcznie, natomiast pozostałych o 627 zł. Składa się to wzrost od 1 marca 2022 stawek MPG o 438,13 zł miesięcznie (czyli 2,62 zł za godzinę, przy czym od 1 lipca 2022 wszyscy pracownicy przejdą na stawki miesięczne), co razem z 18-proc. premią oznacza wzrost wynagrodzeń o 517 zł miesięcznie oraz podniesienie od 15 kwietnia 2022 pracownikom produkcyjnym o 230 zł dodatku produkcyjnego, w związku ze skróceniem przerw w pracy (obecnie będą one wynosić 35 minut dziennie), zaś w przypadku pozostałych pracowników (mających obecnie 20 minut przerwy) wprowadzenia specjalnego dodatku w wysokości 110 zł.

Natomiast od 1 stycznia 2023 płace w FCA Poland wzrosną o kolejne 6-proc. płacy teoretycznej, czyli szacunkowo o jakieś 400 zł.

Ponadto z najbliższym wynagrodzeniem pracownicy FCA Poland otrzymają dwa bonusy  w łącznej wysokości 2.104 zł. Będą to 1.034 zł jednorazowej nagrody, stanowiącej wyrównanie podwyżek zbiorowych za styczeń i luty 2022 plus 1.070 premii za wyniki w 2021.

Natomiast w FCA Powertrain – ze względu na niższe przeciętne wynagrodzenie, od którego procentowo ustalano podwyżki – obecnie płace pracowników produkcyjnych rosną o 714 zł miesięcznie, natomiast pozostałych – o 594 zł. Składa się na to wzrost od 1 marca 2022 stawki MPG o 428,32 zł miesięcznie (czyli 2,56 zł za godzinę, pamiętając, że od 1 lipca 2022 wszyscy pracownicy przejdą na stawki miesięczne), co razem z 13-proc. premią w tej spółce daje wzrost wynagrodzeń o 484 zł miesięcznie plus od 15 kwietnia 2022 podniesiony zostaje o 230 zł dodatek produkcyjny, zaś w przypadku pracowników, którzy go nie otrzymują wprowadzony zostaje specjalny dodatku w wysokości 110 zł.

Jednocześnie tak samo jak w Tychach od 1 stycznia 2023 wynagrodzenia miesięczne w FCA Powertrain wzrosną o kolejne 6-proc. płacy teoretycznej (czyli ok. 400 zł). Dodatkowo z najbliższym wynagrodzeniem pracownicy dostaną łącznie 2.008 zł w postaci dwóch bonusów: 968 zł jednorazowej nagrody, stanowiącej wyrównanie podwyżek zbiorowych za styczeń i luty oraz 1.040 zł premii za wyniki w 2021.

Począwszy od tego roku w obu spółkach zostanie wprowadzona premia CLPI (ang. Collective Local Performance Incentive) – płatna w następnym (czyli od 2023) roku – na wzór rozwiązań obowiązujących w innych zakładach Stellantis. Jej wysokość jest ustalana na podstawie dość skomplikowanego wzoru, ale – przykładowo – w tym roku w polskich zakładach sięgała 6 tys. zł.

Natomiast w przypadku uruchomienia systemu pracy 18/20 zmian – który w FCA Powertrain jest możliwy (choć nie wprowadzony) od kilku lat – pracownicy obu spółek otrzymują dodatek za prace w tym systemie w wysokości 12 proc. ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w momencie wprowadzania systemu. W tym roku ustalono, że będzie to 360 zł miesięcznie.

Porozumienie przewiduje także wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do sześciu miesięcy oraz ustalenie (to już w aneksie do regulaminów pracy) limitu godzin nadliczbowych – oczywiście płatnych – w latach 2022-23 na 384 rocznie.

(zz)