Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Porozumienie płacowe w Denso

2022-05-25

Podpisane we wtorek (24 maja 2022) porozumienie płacowe w tyskim Denso obok ustalonej już wcześniej (więcej czytaj tutaj) podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o 502 zł miesięcznie ustala wzrost dodatku frekwencyjnego do 320 zł miesięcznie. Co ważne dodatek ten przysługiwać będzie pracownikom w czasie przestoju.

Zgodnie z zawartym porozumieniem płacowym miesięczne stawki minimalne płacy gwarantowanej (MPG) w Denso zostały na wszystkich poziomach i stopniach zaszeregowania podniesione o 425,42 zł, co razem z 18-proc. premią regulaminową daje łącznie 502 zł podwyżki miesięcznej. W przypadku stawek godzinowych podwyżka MPG wynosić będzie odpowiednio 2,54 zł, co po uwzględnieniu premii regulaminowej oznacza wzrost wynagrodzenia o 3 zł na godzinę. Zaktualizowana tabela stawek MPG stanowi załącznik do porozumienia płacowego.

Jednocześnie o 50 zł miesięcznie, do kwoty 320 zł został podwyższony dodatek frekwencyjny. Przysługuje on wszystkim pracownikom, którzy w danym miesiącu przepracowali wszystkie dni robocze wynikające z nominalnego czasu pracy. Przy czym urlopy (wypoczynkowy, okolicznościowy, ojcowski), kodeksowe dni opieki nad dzieckiem, zwolnienia lekarskie związane z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz dni przestoju (postoju) traktowane są na równi z czasem przepracowanym. Tego ostatniego zapisu twardo broniła nasza międzyzakładowa NSZZ Solidrność, gdyż pracodawca długo za postoje – które sam ogłasza, a pracownicy są gotowi do świadczenia pracy – płacić nie chciał.

Ponadto w porozumieniu płacowym przedłużono – dokładnie tak samo jak w FCA Poland, będącym głównym kontrahentem Denso – okres rozliczeniowy czasu pracy do 6 miesięcy oraz zwiększono w tym roku dopuszczalny limit godzin nadliczbowych do 384. Przy czym od 2023 będzie w Denso, zgodnie z obowiązującym w tej spółce regulaminem pracy, możliwe zlecanie maksymalnie 350 nagodzin rocznie.

(rd)