Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Powertrain – uzupełniony SIP

2012-11-30

Kandydatom Solidarności przypadła ponad połowa – dokładnie sześć z jedenastu – mandatów społecznych inspektorów pracy obsadzanych podczas wyborów uzupełniających w Fiat Powertrain Technologies (FPT), które odbyły się w dniach 19-26 listopada 2012. Wybrani zostali: Stanisław Bieś (obróbka głowicy), Michał Pajor (obróbka wału korbowego), Marek Patroń (obróbka korpusu silnika), Bogusław Wszoła (montaż Long Block II), Józef Kubica (obróbka sworznia i tulejki) oraz Ryszard Anus (testy i jakość).

To do nich należy zgłaszać wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz wątpliwości dotyczące zarówno samego miejsca pracy, jak i pomieszczeń socjalnych (szatnie, toalety itp.). Oni nie tylko niezwłocznie zajmą się sprawą, ale także postarają się rozwiązać problem. Zwłaszcza, że samemu będąc pracownikami nie mają kłopotów z ocenieniem jego uciążliwości oraz wynikających z niego zagrożeń.

Jednocześnie społeczni inspektorzy pracy – czyli po prostu SIP-owcy – mają gwarantowane ustawowo uprawnienia do kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu wiedzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Biorą również udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analizowaniu przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz opiniują plany poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontrolują ich realizację. Równocześnie mogą formułować pisemne zalecenia, nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień.

Warto przy tym pamiętać, że zalecenia SIP-owskie mogą dotyczyć nie tylko zagrożeń wypadkowych, ale również spraw pozornie drobnych, lecz znacząco wpływających na poziom BHP, jak chociażby odpowiednia jakość oraz ilość odzieży roboczej i ochronnej, czy jakość narzędzi. Mogą one także dotyczyć przestrzegania przepisów regulujących dopuszczalną temperaturę w hali produkcyjnej, dostępność wody do picie czy też warunków panujących w pomieszczeniach socjalnych. Słońce oślepiające latem na stanowiskach pracy, zimne szatnie w zimie, mokre podłogi grożące skręceniem nogi, urwane wyłącznik światła czy też zatkane toalety to wszystko autentyczne przykłady, gdy w naszym regionie konieczna była interwencja SIP-owców. Pozornie wszystko to uciążliwości, od których świat się nie zawalił, ale już zdrowie tego czy innego pracownika mogło by ucierpieć. A właśnie ochrona zdrowia i bezpieczeństwa każdego zatrudnionego jest zasadniczym celem Społecznej Inspekcji Pracy. Dlatego we własnym dobrze pojętym interesie warto SIP-owcom zgłaszać wszelkie uwagi czy też wątpliwości dotyczące zasad BHP.

Grono społecznych inspektorów pracy FPT uzupełnili również: Stanisław Kawa, Jacek Kenig, Katarzyna Libionka, Józef Malczewski oraz Alina Zwierzowska. Dodatkowe wybory SIP FPT były konieczne ze względu na przejęcie przez tą spółkę dawnego FPP (Fiat Powertrain Polska) i tym samym – wynikającą z przepisów prawa – konieczność dostosowania organizacji społecznej inspekcji pracy do struktury zakładu.

(sp)