Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Premia efektywnościowa w FCA Poland

2018-05-25

Podczas dzisiejszego (piątek, 25 maja 2018) spotkania ze związkami zawodowymi dyrekcja FCA Poland poinformowała, że wypłacana w czerwcu 2018 premia efektywnościowa wynosić będzie średnio 925,70 zł.

Na stanowiskach robotniczych wysokość premii efektywnościowej (przy zatrudnieniu na pełen etat) ustalona została od 743,71 zł do 1.122,11 zł, natomiast w przypadku pracowników umysłowych i kierowników wahać się będzie od 819,72 zł do 2.051,82 zł. Jak to zwykle bywa ze średnią arytmetyczną premii w takiej kwocie nikt nie otrzyma. Najbliżsi średniej są pracownicy produkcyjni z grupy C1 i umysłowi z poziomu zaszeregowania A II/I-4 – jedni drudzy otrzymają po 917,44 zł – oraz pracownicy produkcyjni z grupy D2 i umysłowi z poziomów A II/I-5 – których premia wyniesie 952,17 zł. Pełną tabelę premii efektywnościowej wypłacanej w czerwcu 2018 można przeczytać tutaj.

W porównaniu z rokiem ubiegłym (833,46 zł) premia efektywnościowa wzrosła średnio o 92,24 zł, czyli nieco ponad 11 proc. Znacznie wyższy – o 16,4 proc. – był wzrost tzw. wskaźnika efektywności określonego w układzie zbiorowym (ZUZP). Jednak wskaźnik ten decyduje jedynie o wysokości zmiennej części premii efektywnościowej, podczas gdy jej stały składnik (wynoszący 271 zł) pozostaje bez zmian.

Należy przy tym pamiętać, cały czas pracownicy FCA Poland znacząco tracą na zaniżeniu sześć lat temu tzw. kwoty bazowej premii efektywnościowej. Powinna nią być bowiem realnie wypłacona średnia premia z poprzedniego roku, a nie kwota „teoretycznie” wyliczona przez dyrekcję. W rezultacie od 2012 premia efektywnościowa jest zaniżona każdego roku średnio o pięćset-sześćset złotych! NSZZ Solidarność cały czas domaga się rzetelnego naliczania premii wraz z wypłaceniem pracownikom należnego wyrównania.

Podczas spotkania z przedstawicielami dyrekcji FCA Poland reprezentująca pracowników naszego zakładu NSZZ Solidarności kolejny raz zaprotestowała przeciwko organizowaniu 10-godzinnych dniówek (więcej czytaj tutaj) prowadzących do dramatycznego przeciążenia pracą. Jednocześnie przekazaliśmy pracodawcy wniosek załogi o organizowanie pracy tak, aby wolne były co najmniej dwie soboty w każdym miesiącu. Tak by każdy miał możliwość spędzenia czasu z bliskimi i odpoczynku w rodzinnym gronie.

(zz)