Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Premia i dodatek w Magneti Marelli

2018-05-25

Wypłacana w czerwcu 2018 (razem z wynagrodzeniem za maj) premia efektywnościowa w Magneti Marelli Suspension Systems Bielska średnio wynosić będzie 1.179 zł poinformowała w piątek 25 maja dyrekcja bielskiej spółki. Podpisała również ze związkami zawodowymi porozumienie wprowadzające dodatek (formalnie: regulaminową nagrodę) w wysokości 50 zł za dniówkę przepracowane w soboty i inne dni harmonogramowo wolne (poza niedzielami i świętami), po przekroczeniu z tego tytułu 152 godzin nadliczbowych.

Ekstra 50 zł przysługuje niezależnie od normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Jednocześnie aby otrzymać dodatek – poza przekroczeniem 152 nadgodzin w dni harmonogramowo wolne – trzeba przepracować w danym dniu harmonogramowo wolnym co najmniej 8 godzin. Nagroda za pracę w dni wolne wypłacana będzie co trzy miesiące, zgodnie z kwartałami kalendarzowymi.

Dodatkowe pół stówki nie przysługuje natomiast pracownikom, którzy za pracę w sobotę (lub inny dzień harmonogramowo wolny) otrzymali w zamian wolną dniówkę w innym terminie zgodnie z art. 1513 Kodeksu pracy. Sobotniego dodatku nie otrzymają również osoby zwolnione dyscyplinarnie z pracy przed dniem jego wypłaty.

Równocześnie ustalono, że dodatkowa praca w soboty nie będzie zlecana w bielskim Magneti Marelli pracownikom przebywającym na urlopach oraz korzystającym w danym tygodniu z dni wolnych określonych w przepisach prawa pracy.

Zgodnie z informacją dyrekcji wysokość wypłacanej w czerwcu 2018 premii efektywnościowej w Magneti Marelli Suspension Systems Bielska wahać się będzie od 876,12 zł do 3.504,48 zł. Średnio ma to być 1.179 zł, czyli o 42 zł więcej niż przed rokiem. Najbliżsi tej średniej są pracownicy produkcyjni na kategorii C2 oraz umysłowi z poziomu płacowego A II-3, którzy – w obu przypadkach – otrzymają po 1.156,48 zł premii. Pełną tabelę premii efektywnościowej wypłacanej w czerwcu 2018 w bielskim Magneti Marelli można zobaczyć tutaj.

(zz)