Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Projekt na sejmowej ścieżce

2021-12-16

Projekt na sejmowej ścieżce

Podczas 44. posiedzenia – we wtorek 14 grudnia 2021 – Sejm skierował do dalszych prac obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych. Za glosowało 426 posłów, zaś przeciw było 11. Przygotowany przez NSZZ Solidarność projekt daje kobietom możliwość przejść na emeryturę po 35 latach opłacania składek emerytalnych, zaś mężczyznom po 40 latach. (więcej czytaj tutaj).

Projekt ustawy, jak i jego uzasadnienie został napisany przez samo życie, przez indywidualne historie tysięcy polskich pracowników, opisane w listach do przedstawicieli władz państwowych, ale także związków zawodowych, z nadzieją, że znajdzie się ktoś, kto chciałby im pomóc – podkreślał w Sejmie prof. Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ Solidarność i przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej, który formalnie zgłosił projekt ustawy popartej podpisami blisko ćwierć miliona pełnoletnich Polek oraz Polaków. – Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego, zarówno powszechnego jak i rolniczego, emerytury przysługującej wyłącznie na podstawie osiągniętego okresu ubezpieczeniowego, zwanej emeryturą stażową. Jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami osób, które ze względu na utratę sił, będącej konsekwencją wieloletniego wykonywania pracy zarobkowej, nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Przy czym przejście na emeryturę stażową byłoby uprawnieniem, a nie obowiązkiem pracownika. Tym samym mógłby on, nie składając wniosku o taką emeryturę, bez jakiegokolwiek ograniczenia kontynuować wykonywanie pracy.

Jak podkreślał prof. Marcin Zieleniecki przedstawiając projekt Sejmowi, wprowadzenie emerytur stażowych zostało zapowiedziane przez prezydenta Andrzeja Dudę w trakcie kampanii w 2020, po tym jak NSZZ Solidarność wprowadziła ten postulat do umowy programowej podpisanej z Andrzejem Dudą w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej (więcej czytaj tutaj).

Więcej o emeryturach stażowych czytaj tutaj.

(rd)