Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Ankieta

Czekaj...

Tygodnik Solidarność

Tygodnik Solidarność

Rekreacja i kultura

W opracowaniu

 

Protokół z ustalenia wyniku referendum w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Denso Thermal Syste

2011-05-12

I.  Referendum wśród pracowników Denso Thermal Systems Polska, zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland, przeprowadzono w dniach:
28 kwietnia 2011 – 09 maja 2011roku.
II. Referendum przygotowała i przeprowadziła Komisji ds. referendum, powołana uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland.
III. Ustalenie wyników referendum

1. Liczba pracowników uprawnionych do głosowania                                              482

2. Liczba pracowników, który wydano karty do głosowania                           268

3. Liczba kart ważnych, wyjętych z urny                                                                      267

4. Frekwencja                                                                                                                55,39%

5. Liczba głosów nieważnych                                                                                               1

6. Liczba głosów ważnych                                                                                             266

w tym:

liczba głosów pozytywnych (TAK)                                                                                261

liczba głosów negatywnych (NIE)                                                                                   5

7. Odsetek głosów pozytywnych                                                                                97,75%

8. Liczba głosów, konieczna do ważności referendu                                    241

9. Komisja ds. referendum stwierdza:

a)  w referendum wzięło udział 267 pracowników, co stanowi    55,39% załogi;

b)  żądanie przedstawione przez NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland poparły 261 osób, tj. 97,75% biorących udział w referendum;

c)  przeprowadzone referendum nie spełnia wymogu referendum strajkowego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991, Nr 55, poz. 236 ze zm.) i nie stanowi podstawy do zorganizowania strajku zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

10. Do powyższego protokołu nie wniesiono uwag.

 Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji ds. referendum

1. Jan Leszczawski                       
2. Mieczysław Bubień
3. Marian Sieńkowski                   
4. Mateusz Gruźla